Steiner HF

Fra sommeren 2018 bliver Steinerskolernes nuværende ungdomsuddannelse til Steiner HF.
Uddannelsen er fortsat Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksaminer og karakterer, men HF-eleverne kan få SU og transporttilskud og skolerne får statsstøtte til undervisningen på Steiner HF.
Såvel Steinerskolernes ungdomsuddannelse som Steiner HF giver mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2. Læs mere
Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.
Vi mener, at skolens opgave består i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål. De år eleverne går på en ungdomsuddannelse er det tidspunkt i deres liv, hvor de samtidig orienterer sig i forhold til en række af livets store spørgsmål. De skal lære at forholde sig til verden og lære at lære hele livet. Uddannelsens brede fagudbud er derfor udformet med dette i tankerne.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.
Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder. Steiner HF udbydes med udvidet fagpakke, hvilket betyder at afgangselever kan søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

Eleverne på Steinerskolernes ungdomsuddannelse/Steiner HF går ikke til eksamen. De får i stedet, i et tæt samarbejde med deres undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats. 
Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver eleverne et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre deres faglige niveau.
Med den tætte dialog i læringsprocessen og det brede fagudbud får eleverne god mulighed for at kende og udvikle deres potentiale.

Uddannelsen afsluttes med en omfattende skriftlig evaluering – det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en grundig vurdering af den selvstændige afgangsopgave ”Årsopgaven”.

Hent vores folder som PDF her.

Her kan læses et resumé af en didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolernes læringspraksis i overbygningsdelen (9.kl. – 2. HF) udfærdiget af forskere fra DPU.

Projekt- og praktikforløb

Da Steiner HF ikke er rettet mod én bestemt profession, vil projekt- og praktikperiodernes indhold kunne planlægges mere specifikt, der hvor det giver mening, at eleverne perspektiverer deres læring i et eller flere fag gennem såkaldt situeret læring.
Situeret læring er steinerpædagogikken kendt for at være stærk i, da den indgår igennem hele skoletiden på mange forskellige måder i undervisningen.
Typisk vil perioder som studierejser, projektperioder eller socialpraktik kunne indgå. Landbrugsturen i 9.klasse eller landmålingsturen i 10.klasse vil også kunne meritoverføres som en projektperiode.
Vær opmærksom på, at som privat gymnasium kan projekt- og praktikforløb ligesom anden undervisning planlægges frit.

Optagelse på Steiner HF

Optagelse på Steiner HF sker på baggrund af en personlig samtale, hvor vi har mulighed for at møde dig og dine forældre og herefter i fællesskab vurdere om Steiner HF er det rigtige valg og opfylder dine ønsker for en ungdomsuddannelse.
Hvis du overvejer at tage en Steiner HF, vil det være en god idé at henvende dig til skolen allerede, når du går i 8. eller 9. klasse. Der har du de bedste muligheder for at få plads.
Elever, der allerede går på en steinerskole, kan optages på skolens HF-del på baggrund af en samtale.
Vores undervisning er aldersrelateret hvilket betyder at vores elever er alderssvarende med gymnasielever som er 16 – 20 år.
Elever, der allerede går på en steinerskole, kan optages på skolens HF-del på baggrund af en samtale.

Under ungdomsuddannelsen/Steiner HF betales skolepenge på niveau med de øvrige klasser i de enkelte skoler.
SU-godkendelsen af uddannelsen træder først i kraft, når ungdomsuddannelsen fra skoleåret 2018/19 bliver til Steiner HF, læs mere her

Studievejleder
Kamilla Appelquist Klintø
Mail: kamilla.appel@gmail.com
Tlf. 27 62 06 71

UU vejleder
Pernille Aaboe
Mail:

Link til uddannelsesguiden

Lovpligtig information HF