Info vedr. coronasituationen

 

Skolen holder midlertidig lukket til og med d. 13. april. Skolens forældre vil blive løbende opdateret via ForældreIntra.

Alle forældremøder, konsultationer, arrangementer samt rengøring aflyses indtil videre.
Al henvendelse angående situationen bedes rettet til skolens kontor eller ledelse:

 

Skolens kontor, tlf.nr. 86 14 09 00 (8.00-13.00) eller mail: kontor@rssaarhus.dk
Mads Engelbrecht, Underskolekoordinator, tlf.nr. 60 81 60 78

Jørn Bendixen, Skoleleder, tlf.nr. 20 61 70 02
Ivone Grene, Rektor, tlf.nr. 21 60 00 97

 

I forbindelse med regeringens seneste udmelding om coronasituationen har vi på skolen aftalt følgende retningslinjer:

  • Alle bedes holde sig orienteret dagligt på intra, samt være mulige at træffe på telefon.
  • I tilfælde af at en familie bliver berørt af virusudbruddet, beder vi om hurtig tilbagemelding.
  • Der tilbydes nødpasning* til elever i Børnehaveklasserne – 3. klasse. Tilmelding senest fredag d. 13. marts kl. 12.00 via skolens hjemmeside.

*nødpasning tilbydes børn af forældre (begge, hvis de bor sammen), som arbejder i de kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte samt støttepersonale. Børn af forældre, som er ansat i det private, og som derfor er uden for de kritiske funktioner, kan kun få pasning, hvis der ikke er anden mulighed for pasning, og forældrene ikke kan arbejde hjemmefra, fx fordi de er ansat i detailhandlen.
Nødpasningen foregår i kommunale institutioner. Vi videregiver oplysninger om tilmeldte børn til Pladsanvisningen, der udsender breve i e-boks med besked om nødpasningssted senest søndag d.15/3 kl. 16.

Forældre kan orientere sig via dette link:
https://www.aarhus.dk/corona/skoler-dagtilbud-og-fritidstilbud-er-lukket-fra-mandag-morgen/

Med venlig hilsen
Skolens ledelse
Mads, Jørn og Ivone