Indmeldelse/Udmeldelse

Indmeldelse til skolens 1.kl. – 10. kl./HF klasserne se under HF
Ved indmeldelse til skolen kontaktes skolens kontor på tlf: 86 14 09 00
Inden barnet bliver indmeldt, afholdes en samtale med en af lærerne samt en rundvisning af skolen.

Indmeldelse til børnehaveklassen
Inden et barn bliver indmeldt i børnehaveklassen, afholdes informationsmøde, hvor der er mulighed for at høre om vores skole og få en rundvisning.
Tilmelding til informationsmøde her

Udmeldelse
Udmeldelse af en elev meddeles klasselæreren og skolens kontor, hurtigst muligt, efter beslutningen er taget. Forældrene vil herefter få tilsendt en udmeldelsesformular, som udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor.
Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel til d. 1. i måneden.