Periodeplan/Årsplaner

Skolens samlede periodeplan

Grafikken af skolens samlede periodeplan viser med tydelighed, at skolens skema er bygget op efter helt andre principper, end det folkelige skolesystem. I udgangspunktet er der tale om en tredeling; hovedfag, fagtimer og håndværk/kunstneriske fag. Vi ønsker så vidt muligt også, at skoledagen bygges op i den rækkefølge.
Alle klasser begynder dagen med hovedfag fra kl. 8.00 til 10.00. Hovedfag indeholder en lang række fag, som undervises i perioder af 3 – 4 ugers varighed. Mængden af fag tiltager med elevernes alder. Af periodeskemaets øverste del fremgår det, hvilke fag de enkelte klasser har i løbet af året.
Efter hovedfag følger fagtimerne, der ikke er med i dette skema. Fag-skemaet indeholder sprogfag, matematik og bevægelsesfag, samfundsfag og musik og er det samme skema hele året igennem.
I overskolen (9. kl. – 3. vg.) gives håndværk og kunst i periodiske blokke á to dobbelttimer i ugen. Bloktimernes indhold kan ligeledes læses af periodeskemaer. Som noget nyt har de ældste elever også mulighed for at vælge nogle fordybelsesfag henover skoleåret, som de arbejder med fire timer i ugen. Disse fremgår af skemaets nederste del.

Se den samlede periodeplan her.

Årsplaner for 1.- 8.kl. 2019-2020

Her ligger samtlige årsplaner for 1.-8.kl. De giver et godt billede af, hvordan -og hvornår de forskellige fag ligger placeret i hovedfagstimerne.

Årsplan 2.klasse

Årsplan 4.klasse

Årsplan 5.klasse

Årsplan 6.klasse

Årsplan 8.klasse

Årsplaner for fagene dansk, engelsk , historie og matematik.

Her ses beskrivelse af fagene i fagtimerne for 1.kl. – 10.kl. for skoleåret 2019-2020.

1.klasse Håndarbejde

3.klasse Håndarbejde

4.klasse Håndarbejde

5.klasse Matematik

6.klasse Dansk

6.klasse Tegning og Maling

6.klasse Matematik

8.klasse Dansk