Skolens visioner

Visionsplan for Rudolf Steiner- skolen i Århus. Fundraiser Dorthe Suell

Gennem tiderne har skolen haft mange visioner om forbedringer og udvidelser at det eksisterende. Noget er blevet ført ud i livet, andet har måtte lade vente på sig. I disse tider er der stor søgning af elever til skolen og der er derfor lavet nogle meget grundige visionsplaner for fremtiden.

En af Rudolf Steiner Skolens smukke villaer – nr. 102, har brug for en nødvendig renovering. Samtidig har vi i snart mange år ønsket en ny sal og en ny SFO med køkken og spisestue for hele skolen.

Sammen med Thomas Bonde Pedersen – arkitekt hos Schmidt Hammer Lassen Architects og Dorthe Suell fra SUELL Team har vi udarbejdet et meget flot prospekt, der nu er indsendt til fonde.

Prospektet kan læses her

Planen er:
1. Nyt kulturcenter – ny sal
Ny sal til egne og offentlige arrangementer f.eks. drama, udstillinger både af elever og andre, musik, idræt, osv. Salen vil blive et vigtigt samlingspunkt for skolen, men i lige så høj grad et kulturcenter for borgerne. Salen vil udvide skolens mulighed for at afholde endnu flere kulturelle begivenheder. Det arkitektoniske tema skal være sanser, hvor bygningen ”humaniseres” med store glaspartier til det fri, og naturlige varme materialer både i konstruktion og overflader.

2. Nyt samlingssted – ny SFO/Køkken/Spisestue
Ny arkitektonisk innovativ SFO bygning med køkken og fælles spisestue for hele skolen. SFO bygningen vil blive det samlende rum i hverdagen for alle. Køkkenet kan anvendes i intern og ekstern undervisningsøjemed, og der vil være fritidsjob for STU-elever (Special Tilrettelagt Undervisning) i køkkenet og spisestuen. Et energi- og ressourceeffektivt byggeri med en social byggeproces, hvor der bruges moderne teknologi og skolens forældre er medhjælpende arbejdskraft. Efter inspiration fra WikiHouse.

3. Villa Aros – renovering og nyindretning
Villa Aros skal renoveres og nyindrettes til vores ungdomsuddannelse (overskole) med store og lyse rum, tagetagen skal indrettes til musikundervisning og fælleslokale med udsigtsmulighed, og bygningen skal stadig rumme administration og lærerværelse.