Skolepenge

Skolepenge fra 1/8 2019

Betaling pr. måned fra den 1. august (juli-måned friholdes for betaling)

Skolepenge for 1 barn kr. 1748,-

2. barn kr. 871,- (kun søskende med samme adresse)

Følgende børn kr. 434,- (kun søskende med samme adresse)

Fritidsordning, børnehaveklassen kr. 925,-

Fritidsordningen, 1 – 3. klasse kr. 925,-

Fritidsklubben, 4. – 5. klasse kr. 925,-

Instrumentleje inkl. forsikring (med selvrisiko på kr. 300,-) kr. 130,-

Indmeldelsesgebyr på kr. 500,- skal indbetales inden barnet starter i børnehaveklassen.