Indmeldelse

Inden et barn bliver indmeldt i børnehaveklassen, afholdes informationsmøde, hvor der er mulighed for at høre om vores skole og få en rundvisning.

Ved indmeldelse til skolen kontaktes skolens kontor på tlf: 86 14 09 00
Inden barnet bliver indmeldt, afholdes en samtale med en af lærerne samt en rundvisning af skolen.

Tilmelding til informationsmøde