Kompetenceplaner i overskolen/HF

Her kan man læse mere om kompetenceplaner for de enkelt fag i overskolen/HF.

Biologi
Dansk
Engelsk
Eurytmi
Fysik
Geografi
Historie
Håndværk og billedkunst
Idræt
IT
Kemi
 Kunstbetragtning
Matematik
Musik
Samfundsfag
Spansk
Tysk