Steiner HF

Fra sommeren 2018 bliver Steinerskolernes nuværende ungdomsuddannelse til Steiner HF.
Uddannelsen er fortsat Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksaminer og karakterer, men HF-eleverne kan få SU og transporttilskud og skolerne får statsstøtte til undervisningen på Steiner HF.
Såvel Steinerskolernes ungdomsuddannelse som Steiner HF giver mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2. Læs mere
Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.
Vi mener, at skolens opgave består i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål. De år eleverne går på en ungdomsuddannelse er det tidspunkt i deres liv, hvor de samtidig orienterer sig i forhold til en række af livets store spørgsmål. De skal lære at forholde sig til verden og lære at lære hele livet. Uddannelsens brede fagudbud er derfor udformet med dette i tankerne.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.
Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder. Steiner HF udbydes med udvidet fagpakke, hvilket betyder at afgangselever kan søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

Eleverne på Steinerskolernes ungdomsuddannelse/Steiner HF går ikke til eksamen. De får i stedet, i et tæt samarbejde med deres undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats. 
Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver eleverne et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre deres faglige niveau.
Med den tætte dialog i læringsprocessen og det brede fagudbud får eleverne god mulighed for at kende og udvikle deres potentiale.

Uddannelsen afsluttes med en omfattende skriftlig evaluering – det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en grundig vurdering af den selvstændige afgangsopgave ”Årsopgaven”.

Under ungdomsuddannelsen/Steiner HF betales skolepenge på niveau med de øvrige klasser i de enkelte skoler.
SU-godkendelsen af uddannelsen træder først i kraft, når ungdomsuddannelsen fra skoleåret 2018/19 bliver til Steiner HF, læs mere her

Takkekoncert på Christiansborg

600 elever fra landets Steinerskoler afholder takke-koncert foran Christiansborgs hovedtrappe torsdag d.5. oktober kl. 13.15.

Godkendelsen af den karakter- og eksamensfrie HF-uddannelse giver eleverne ret til at søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2. Samtidig bliver eleverne SU-berettigede og vil fremover kunne få studierabat på eksempelvis togkort. Noget de ikke tidligere har haft.

– Det er en kæmpe sejr for de unge, som ønsker et alternativ til de klassiske gymnasieuddannelser. Politikernes beslutning har afstedkommet international opmærksomhed, for den danske Steiner HF bliver Europas første adgangsgivende ungdomsuddannelse uden karakter og eksamen, det kan vi godt være stolte over, siger projektleder i Sammenslutningen af steinerskoler i Danmark, Christina Lærke Vilhelmsen.

Undervisningsministeren glæder sig
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) deler steinerskolernes begejstring.

– “Det er vigtigt, at der er plads til forskellighed i vores uddannelsessystem for alle de, der gør det godt. Steinerskolerne har fungeret i Danmark i mange år, og de har vist, at de bringer børn og unge godt videre i livet. Derfor er det også glædeligt, at steinerskolerne i gymnasiereformen fik godkendt deres ungdomsuddannelse. Jeg ønsker dem god vind med det videre arbejde”, siger Merete Riisager.

I praksis har elever fra steinerskolerne i de sidste mange år kunne søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2. Men da der hidtil ikke har været lovfæstede optagelsesregler, har optagelsesprocedurerne været forskellige fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution. Med gymnasiereformen bliver optagelsesreglerne harmoniseret og forenklet.

Hos steinerskolerne forventer man, at godkendelsen af Steiner HF vil betyde en øget tilstrømning af elever.

– Fra næste år vil fem af landets steinerskoler tilbyde HF-uddannelsen. Det kan derfor være en god ide at henvende sig allerede i 8. eller 9. klasse, hvis man vil være sikker på at få en plads. Ud over de generelle adgangskrav til HF vil elever, der søger om optagelse på Steiner HF, også få tilbudt en samtale, hvor skolen sammen med eleven vurderer, om Steiner HF er det rette valg, siger Christina Lærke Vilhelmsen.

For yderlige henvendelse:
Sammenslutningen af steinerskoler i Danmark, Christina Lærke Vilhelmsen, tlf. 28 57 44 29

Undervisningsministeriets presse- og kommunikationssekretariat: tlf. 33 92 50 98