Artikler/Presse

Her samler vi interessante artikler som bl.a. vil give et tydeligere billede af, hvad en Rudolf Steiner skole egentlig er.

Håndværksundervisningen i Steinerskolen – Denne artikel er bragt i Steinerskolen 2/2010 og skrevet af Ove Frankel.

Diagnosen er rigtig – kuren er forkert – Denne artikel er bragt i Kristeligt Dagblad.
Jeppe Flummer Rudolf Steiner skolernes talsmand, belyser de udfordringer vi står overfor i skolerne i dag.

Fra sansning til tænkning – Artikel bragt i “Steinerskolen” 3/2012.
Beskriver på hvilken måde lærestoffet i Steinerskolerne bliver givet til eleverne.

Hvorfor vælge en Steiner skole? –  Artikel bragt i “Steinerskolen” 3/2012.
Lotte Juel Lauesen (coach og udviklingskonsulent), beskriver hvad det er man vælger, når man sætter sit barn i en Steinerskole.

Den første Steiner skole –  Artikel bragt i “Steinerskolen” 3/2012.
Beskriver hvilke idder der lå til grund for den første Steiner skole.

Artikel om langsomhedens pædagogik  – Skrevet af filosoffen John Engelbrecht

Efter skoletid – Artikel bragt i “Steinerskolen”. Interviews om elevernes tid efter skole skrevet af Nanna Herluf

Forældrebogen – Ønskes forældrebogen i papirform er her en Printvenlig udgave.

DPU analyse-resumé – Dette er et resumé af den undersøgelse DPU har lavet omkring de seks Rudolf Steiner skolers overbygningsdel, dvs. 9.-12. klasserne.

10 gode grunde til at vælge en Steinerskole