Adgang til videregående uddannelse

Da Steiner HF er karakter- og eksamensfri søges ind på videregående uddannelser via kvote 2.
Afgangselever fra Steiner HF afslutter med et “Vidnesbyrd” der formelt er sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer. Eleverne vil, i kraft af den udvidede fagpakke som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både erhvervsakademier og professionsuddannelser, som en almindelig basis HF-fagpakke giver adgang til, og på
universitetsuddannelser, der kræver udvidet fagpakke.
For kvote 2 ansøgere er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Dette er en
integreret del af Steiner HFs vidnesbyrd. Her dokumenteres bl.a. elevens kompetencer indenfor
selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som de musiske, kunstneriske og
håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og
tværfaglighed i opgaveløsning.

Regler og praksis ændrer sig hyppigt på dette område. Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og
studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2. Studievejlederne
på de enkelte skoler kan oplyse om de aktuelle krav og de suppleringsmuligheder, der er nødvendige i
forhold til de enkelte uddannelsers specifikke fagkrav.
Kilde: Steinerskolerne.dk
Se også UddannelsesGuiden, hvor der kan læses om de aktuelle adgangskriterier til de videregående
uddannelser.