Adgang til videregående uddannelse fra Steiner HF

Da Steiner HF er karakter- og eksamensfri, skal du søge ind på eventuelle videregående uddannelser via kvote 2.
Når du bliver færdig på Steiner HF får du i stedet for et eksamensbevis et “Vidnesbyrd”. Det er formelt sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer. Du vil, med den udvidede fagpakke som Steiner HF tilbyder, være ligestillet med en “almindelig basis HF-fagpakke. Du vil dermed kunne søge optagelse på både professionsuddannelser, erhvervsakademier og på
universitetsuddannelser, der kræver udvidet fagpakke.

For alle kvote 2 ansøgere – uanset om du kommer fra en Steiner HF eller ej – er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Den dokumentation er en
integreret del af Steiner HFs vidnesbyrd. Her dokumenteres blandt andet dine kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til:

  • Teoretiske fag
  • Musiske fag
  • Kunstneriske fag
  • Håndværkstekniske fagområder

Derudover bliver dine sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning også beskrevet.

Regler og praksis for optagelseskravene på de forskellige uddannelser ændrer sig ofte for at følge med kravene, der stilles af samfundet.
Tag fat på studievejlederne på de enkelte skoler, da det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2. De kan oplyse dig om de aktuelle krav og de suppleringsmuligheder, der er nødvendige på lige præcis den uddannelse, du sigter mod i fremtiden.

Se også UddannelsesGuiden, hvor du kan læse om de aktuelle adgangskriterier til de videregående
uddannelser, og om hvad en kvote 2 ansøgning er.

For personlige spørgsmål og nærmere information om optagelse kontaktes skolens kontor på 86140900 eller på kontor@rssaarhus.dk. Du kan også benytte dig af nedenstående kontaktformular, hvor vi ringer dig op, og får en personlig samtale om din individuelle situation og ønsker.

Ring mig gerne op