Projekter, praktik og rejser

Projekter, praktikophold, ekskursioner og kortere og længere rejser udgør vigtige elementer i uddannelsen, fordi det giver eleverne mulighed for at omsætte og afprøve deres viden, der hvor den skal bruges, nemlig i det omgivende samfund.
Eksempler:
Landmålingsturen i 10. klasse giver eleverne mulighed for at omsætte matematik og geografi til praksis, men involverer også teamarbejde og tegning. Her opmåles et større område (fx en af Danmarks småøer) med professionelt udstyr. Hvorefter resultaterne bearbejdes og klassen optegner kort.

● 10.klasse og 1. HF knytter erhvervs- og socialpraktikken sig til undervisningen i fagtimer, håndværk og samfundsfag.
● Dramaperioderne i 10. klasse og 2. HF får eleverne mulighed for at omsætte litteraturundervisningen til praksis. De styrker deres sprog, modet til at stå frem og formidle et budskab. Samtidig udvikler det klassens og den enkeltes sociale kompetencer.
● I 2 HF kulminerer kultur- og æstetikundervisningen i 2 ugers kunstrejse, der ofte går til Italien.
Mange elever vælger desuden at tilbringe kortere eller længere perioder på en Rudolf Steinerskole i udlandet for at opleve en anden kultur, knytte nye venskaber og styrke deres sprogkundskaber.