Beredskabsplan

Rudolf Steiner-Skolen i Århus
Strandvejen 102 -100-98-90
8000 Aarhus C

For at sikre skolens ansatte og elever har ledelsen udarbejdet en overordnet beredskabsplan med tilhørende instrukser.
Det er et ønske fra ledelsen, at der opretholdes et så højt sikkerhedsniveau, som det er muligt ud fra de situationer, som kan opstå i hverdagen.
Denne beredskabsplan er udarbejdet ud fra en risikovurdering af hvilke mulige scenarier, der kan opstå ved normal drift. Beredskabsplanen erstatter tidligere udarbejdet beredskabs- og kriseplan.
Skolen har i samarbejde med ekstern rådgiver sikret, at der bliver lavet opdatering af planen samt øvet i planen på forskellige niveauer.
Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere tager del i forebyggelse af ulykker ved at følge de procedurer og instruktioner, som er udarbejdet af skolen.
Ligeledes er det vigtigt, at personalet kan reagere og håndtere en opstået hændelse ud fra beskrivelsen i denne beredskabsplan.
Det er derfor vigtigt, at alle ansatte på skolen kender de instrukser, som vedrører deres område.

Ledelsen
Rudolf Steiner-Skolen

Læs her uddrag af skolens samlede Beredskabsplan. uddrag af skolens samlede Beredskabsplan. Den fulde plan ligger på personaleintra, da dele af denne ikke må offentliggøres af sikkerhedsmæssige grunde.