Indmeldelse/Udmeldelse

Indmeldelse til børnehaveklassen

Ved ønsket opskrivning til kommende årgange i børnehaveklassen, opskrives barnet i første omgang på vores online venteliste. Du finder ventelisten her.

Forud for opskrivningen er der mulighed for at deltage i et af vores informationsmøder, hvor der er mulighed for at høre om vores skole og få en rundvisning.

Tilmelding til informationsmøde her

Inden et barn bliver endeligt indmeldt i børnehaveklassen, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. Disse samtaler afholdes i det tidlige forår op til skolestart.

Indmeldelse til skolens 1.kl. – 10. kl.

Ved ønsket opskrivning til nuværende årgange, opskrives barnet i første omgang på vores online venteliste.

For personlige spørgsmål og nærmere information om optagelse kontaktes Signe Elgaard, ansvarlig for elevoptagelse, på 61141490.

Inden barnet bliver indmeldt, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. I forbindelse med mødet vil I også få en rundvisning på skolen.

Er du interesseret i at høre generel information om skolens hverdag og værdier, er der mulighed for deltagelse i et af vores månedlige informationsmøder.

Optagelse på Steiner HF

Information fra Uddannelsesguiden
Læs mere her

Elever optages på følgende måder:

1. Elever, der går i skolens grundskole, optages på Steiner HF på baggrund af en samtale.

A) Denne samtale tager skolen initiativ til, og den vil ofte være en del af de planlagte forældrekonsultationer i 9./10. klasse.

B) Der skal derudover søges optagelse gennem optagelse.dk. Dette tages op i klassen og eleven vejledes af skolen.

2. Elever, der kommer fra en anden grundskole, kan ansøge om at blive optaget på Steiner-HF efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale HF-uddannelser. På baggrund af en samtale med elev og elevens forældre og et klassebesøg på minimum 2 dage, vil skolen sammen med eleven vurdere, om Steiner-HF er det rette valg.

A) Elever der har været på efterskoleophold eller i andet 10.-klasses tilbud ét år, og som ønsker at komme tilbage, skal søge tilbage på skolen under samme vilkår som nye elever. Dog kan besøg i klassen udelades.

B) Eleven skal i tillæg hertil søge optagelse gennem optagelse.dk inden d. 1. marts i forbindelse med, at der udarbejdes en studieplan.

Elever fra grundskolen, der med sikkerhed ved, at de ønsker at komme tilbage til Steiner HF-uddannelsen efter afsluttet efterskoleophold eller andet 10. klasses-tilbud, kan med fordel hurtigst muligt skrive sig op til optagelse. Dette gøres ved opskrivning på skolens online venteliste.

Mere information om Steiner HF

Vedr. indmeldelse
Kontakt skolens kontor
Mail: kontor@rssaarhus.dk
Tlf. 86 14 09 00

Studievejleder
Kamilla Appelquist Klintø
Mail: kak@rssaarhus.dk
Tlf. 27 62 06 71

UU vejleder
Søren Kinggaard Svendsen
Mail: ssok@aarhus.dk
Tlf. 41 88 40 99

Deltagerbetaling
Angående deltagerbetaling se under skolens generelle praktiske oplysninger om skolepenge.

Betaling vedr. studierelevante rejser (teksten er på vej).

Se også UddannelsesGuiden:

Hent vores folder som PDF her.

Her kan læses et resumé af en didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolernes læringspraksis i overbygningsdelen (9.kl. – 2. HF) udfærdiget af forskere fra DPU.