Indmeldelse/Udmeldelse

Indmeldelse til børnehaveklassen

Ved ønsket opskrivning til kommende årgange i børnehaveklassen, opskrives barnet i første omgang på vores online venteliste. Du finder ventelisten her.

Forud for opskrivningen er der mulighed for at deltage i et af vores informationsmøder, hvor der er mulighed for at høre om vores skole og få en rundvisning.

Tilmelding til informationsmøde her

Inden et barn bliver endeligt indmeldt i børnehaveklassen, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. Disse samtaler afholdes i det tidlige forår op til skolestart.

Indmeldelse til skolens 1.kl. – 10. kl.

Ved ønsket opskrivning til nuværende årgange, opskrives barnet i første omgang på vores online venteliste.

For personlige spørgsmål og nærmere information om optagelse kontaktes Signe Elgaard, ansvarlig for elevoptagelse, på 61141490.

Inden barnet bliver indmeldt, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. I forbindelse med mødet vil I også få en rundvisning på skolen.

Er du interesseret i at høre generel information om skolens hverdag og værdier, er der mulighed for deltagelse i et af vores månedlige informationsmøder.

Information om Steiner HF

Se nærmere information om Steiner HF her.

Opskrivning på venteliste for samtlige klasser på skolen foregår her.

Ved opskrivning opkræves et gebyr på kr. 250,- og der vil ligeledes være et optagelsesgebyr på kr. 250,- ved elevens opstart, som dækker de administrative udgifter.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles klasselæreren og skolens kontor hurtigst muligt, efter beslutningen er taget. Forældrene vil herefter få tilsendt en udmeldelsesformular, som udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor. Først når denne formular er returneret til kontoret, er opsigelsen gældende.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 3 måneder.