Indmeldelse/Udmeldelse

Indmeldelse til børnehaveklassen
Inden et barn bliver indmeldt i børnehaveklassen, afholdes informationsmøde, hvor der er mulighed for at høre om vores skole og få en rundvisning.
Tilmelding til informationsmøde her

Indmeldelse til skolens 1.kl. – 10. kl.
Ved indmeldelse til skolen kontaktes skolens kontor på tlf: 86 14 09 00
Inden barnet bliver indmeldt, afholdes en samtale med en af lærerne og vi tilbyder samt en rundvisning på skolen.
Er du interesseret i at høre generel information om skolens hverdag og værdier, er der mulighed for deltagelse i et informationsmøde.

Information om Steiner HF
Se her. eller gå til Steiner HF’s egen hjemmeside

Opskrivning på venteliste for samtlige klasser på skolen foregår her.

Ved opskrivning opkræves et gebyr på kr. 250,- og der vil ligeledes være et optagelsesgebyr på kr. 250,- ved elevens opstart, som dækker de administrative udgifter.

Udmeldelse
Udmeldelse af en elev meddeles klasselæreren og skolens kontor, hurtigst muligt, efter beslutningen er taget. Forældrene vil herefter få tilsendt en udmeldelsesformular, som udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 3 måneder.