Periodeplan/Årsplaner

Skolens samlede periodeplan

Grafikken af skolens samlede periodeplan viser med tydelighed, at skolens skema er bygget op efter helt andre principper, end det folkelige skolesystem. I udgangspunktet er der tale om en tredeling; hovedfag, fagtimer og håndværk/kunstneriske fag. Vi ønsker så vidt muligt også, at skoledagen bygges op i den rækkefølge.
Alle klasser begynder dagen med hovedfag fra kl. 8.00 til 10.00. Hovedfag indeholder en lang række fag, som undervises i perioder af 3 – 4 ugers varighed. Mængden af fag tiltager med elevernes alder. Af periodeskemaets øverste del fremgår det, hvilke fag de enkelte klasser har i løbet af året.
Efter hovedfag følger fagtimerne, der ikke er med i dette skema. Fag-skemaet indeholder sprogfag, matematik og bevægelsesfag, samfundsfag og musik og er det samme skema hele året igennem.
I overskolen (9. kl. – 2. HF) gives undervisning i design, håndværk og kunst i periodiske blokke á to dobbeltlektioner om dagen 3 gange om ugen for 9. og 10. klasse. 1. og 2. HF har 3 lektioner to gange om ugen. Bloktimernes indhold kan ligeledes læses af periodeskemaer.
Eleverne i 9. og 10. klasse har også mulighed for at vælge nogle fordybelsesfag henover skoleåret, som de arbejder med tre sammenhængende timer i ugen. Disse fremgår af skemaets nederste del.

Se den samlede periodeplan her.
Ferieplan for 2019/2020 kan hentes her.

Årsplaner for 1.- 8.kl. 2019-2020

Her ligger samtlige årsplaner for 1.-10.kl. De giver et godt billede af, hvordan -og hvornår de forskellige fag ligger placeret i hovedfagstimerne.

Årsplan 1.klasse

Årsplan 2.klasse

Årsplan 3.klasse

Årsplan 4.klasse

Årsplan 5.klasse

Årsplan 6.klasse

Årsplan 8.klasse

Årsplan 9.kl.J

Årsplan 9.kl.L

Årsplan 10.kl.