Periodeplan/Årsplaner

Skolens samlede periodeplan

Grafikken af skolens samlede periodeplan viser med tydelighed, at skolens skema er bygget op efter helt andre principper, end det folkelige skolesystem. I udgangspunktet er der tale om en tredeling; hovedfag, fagtimer og håndværk/kunstneriske fag. Vi ønsker så vidt muligt også, at skoledagen bygges op i den rækkefølge.
Alle klasser begynder dagen med hovedfag fra kl. 8.00 til 10.00. Hovedfag indeholder en lang række fag, som undervises i perioder af 3 – 4 ugers varighed. Mængden af fag tiltager med elevernes alder. Af periodeskemaets øverste del fremgår det, hvilke fag de enkelte klasser har i løbet af året.
Efter hovedfag følger fagtimerne, der ikke er med i dette skema. Fag-skemaet indeholder sprogfag, matematik og bevægelsesfag, samfundsfag og musik og er det samme skema hele året igennem.
I overskolen (9. kl. – 2. HF) gives undervisning i design, håndværk og kunst i periodiske blokke á to dobbeltlektioner om dagen 3 gange om ugen for 9. og 10. klasse. 1. og 2. HF har 3 lektioner to gange om ugen. Bloktimernes indhold kan ligeledes læses af periodeskemaer.
Eleverne i 9. og 10. klasse har også mulighed for at vælge nogle fordybelsesfag henover skoleåret, som de arbejder med tre sammenhængende timer i ugen. Disse fremgår af skemaets nederste del.

Se den samlede periodeplan her.
Ferieplan for 2020/2021 kan hentes her.

Årsplaner for 1.- 8.kl. 2020-2021

Her ligger samtlige årsplaner for 1.-10.kl. De giver et godt billede af, hvordan -og hvornår de forskellige fag ligger placeret i hovedfagstimerne.

Årsplan 1.klasse

Årsplan 2.klasse

Årsplan 3.klasse

Årsplan 4.klasse

Årsplan 5.klasse

Årsplan 6.klasse

Årsplan 7.klasse

Årsplan 8.klasse

Årsplaner for fagene dansk, engelsk , historie, spansk og matematik.

Her ses beskrivelse af fagene i fagtimerne for 1.kl. – 10.kl. for skoleåret 2019-2020.

1.klasse Håndarbejde

3.klasse Håndarbejde

4.klasse Håndarbejde

5.klasse Matematik

6.klasse Dansk

6.klasse Tegning og Maling

6.klasse Matematik

8.klasse Dansk

8. klasse Engelsk

9.kl. Dansk

9.kl. Engelsk

9.kl. Tysk

9.kl. Historie

9.kl Matematik

9.kl. Spansk

10.kl. Engelsk

10.kl. Tysk

10.kl. Historie

10.kl. Matematik

10.kl. Spansk