Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus søger leder til SFO’en

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus søger leder til SFO’en

Vi søger en dygtig og inspirerende leder, som kan skabe sammenhold og engagement i vores SFO.

Stillingen omfatter både ledelsesopgaver og pædagogisk arbejde. Som leder i SFO’en skal du derfor være med til at skabe rammer, som giver børnene i SFO’en en meningsfuld og tryg hverdag, så de har de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig som hele mennesker. Samtidig skal du skabe rammerne for, at vores medarbejdere i SFO’en har god trivsel og høj arbejdsglæde. Som leder i SFO’en har du et godt blik for helheden, eleverne, familierne og medarbejderne. Du er handlekraftig og tilstræber rettidig omhu.

Steinerskolens SFO består af Træhytten (1.-2. klasse) og Gemmestedet (3.-5. klasse), som danner rammen for vores 180 børn i SFO’en. Vi har havet på den ene side og skoven på den anden, og disse omgivelser nyder vi at bringe i spil sammen med børnene. Vi arbejder med afsæt i, at hvert barn er et unikt væsen, som har brug for opmærksomhed, tryghed og varme. Der skal være plads til leg, fantasi og kreative sysler, og vi bruger naturmaterialer og arbejder ud fra bæredygtige principper. Vi er sammen om at sanse, og vi føler, mærker, dufter og følger årstidernes mange glæder, udfordringer og kendetegn helt tæt.

Dine opgaver som leder omfatter bl.a.:

 • at være leder for 15 pædagogiske medarbejdere
 • pædagogisk arbejde og dét at være en del af normeringen i dagligdagen
 • MUS-samtaler og støtte til medarbejderen i det daglige arbejde
 • ledelse af ugentlige personalemøder
 • planlægning af aktiviteter i SFO’en og dertilhørende normering og arbejdstidsskema
 • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og skolens øvrige ledelse
 • kontinuerlig kontakt til alle forældre i dagligdagen og via ugentlige nyhedsbreve
 • deltagelse i ledermøder, personalemøder og konferencer.

Vi ønsker os, at du:

 • er pædagoguddannet
 • har erfaring med ledelse
 • har kendskab til Antroposofien og Steinerpædagogikken
 • kan engagere og inspirere dine medarbejdere
 • kan skabe sammenhold og arbejdsglæde og være en god rollemodel
 • har evne og vilje til at samarbejde
 • er interesseret i personlig og faglig udvikling.

Hvem er vi?

Vi er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 530 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Hos os er de boglige, kreative og håndværksmæssige fag ligestillet, og vi arbejder ud fra tanken om, at lysten til læring næres gennem det procesorienterede og ikke gennem det resultatorienterede. Vores skole har gennemgået mange forvandlingsprocesser – og vækst og udvikling har været temaer gennem alle årene. Vi er en Steinerskole med over 100 år gamle traditioner og værdier. Vi er samtidig en by- og friskole i konstant bevægelse ift. nutidens strømninger. Du kan lære os bedre at kende på vores hjemmeside, Facebookside og Instagramprofil.

Praktiske informationer

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, der er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ønsker du at søge stillingen, skal vi have ansøgning, CV og eksamenspapirer i hænde senest mandag den 25. september 2023 kl. 12.00. Ansøgning sendes via Jobindex: https://www.jobindex.dk/jobannonce/490443/rudolf-steiner-skolen-i-aarhus-soeger-leder-til-sfoen

Samtaler forventes afholdt onsdag den 27. september 2023. Tiltrædelse hurtigst muligt og gerne den 1. november 2023.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte skolens viceskoleleder Jan Mørk Johannesen på tlf.nr. 22 53 52 32.  

Tilbage