Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus søger ny rektor

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus søger ny rektor

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 520 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Nu søger vi en rektor, som er visionær og har stor interesse for skolen som en dynamisk helhed.

Ønsker til vores kommende rektor

Vores nye rektor er, sammen med skoleleder, viceskoleleder og administration, bestyrelsens væsentligste samarbejdspartner i bestræbelserne på at udvikle en moderne og attraktiv steinerskole, og et stærkt bidrag til vores friskoletradition i Danmark.

Som rektor på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus bliver din vigtigste opgave at sikre, at skolen er et solidt livsgrundlag for vores elever og en god arbejdsplads for vores ansatte. Du skal have et godt blik for helheden, eleverne, familierne og medarbejderne. Du står i spidsen for at skabe de rammer, som giver vores elever en meningsfuld og tryg hverdag, så de har de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig som hele mennesker. Samtidig skal du skabe rammerne for, at lærere og øvrige medarbejdere trives og oplever høj arbejdsglæde.

Du kommer også til at stå i spidsen for de politiske og administrative opgaver rettet mod ministeriet og andre eksterne interessenter.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til antroposofien og steinerpædagogikken, da du skal være med til at styrke og udvikle steinerpædagogikkens potentialer. Du bliver rektor for hele skolen, fra børnehaveklasse til 2.HF.

Vi kan tilbyde

Vi tilbyder dig en stilling, hvor du står i spidsen for en velfungerende og traditionsrig skole, beliggende i smukke omgivelser.Du får ansvaret for en forholdsvis ny type ungdomsuddannelse, sammen med de andre i lederteamet, et stærkt kollegie og en velfungerende administration.

Du bliver en del af en skole i fortsat udvikling med engagerede medarbejdere og forældre, og kommer til at indgå i et rektorfællesskab for de fem skoler, der udbyder Steiner HF.

Du bliver en del af et stærkt lederteam. Du vil få det daglige ansvar for Steiner HF, sammen med overskolelederen, mens resten af lederteamet har det daglige ansvar for grundskolen. Du får også mulighed for at undervise på HF.

Dine kompetencer og kvalifikationer kunne være at:

 • du har ledelseserfaring, gerne suppleret med relevant efteruddannelse
 • du har en kandidatgrad og pædagogikum i mindst et gymnasialt fag
 • du har en særlig interesse i at styrke HF-uddannelsen på vores skole
 • du har flair for og kan stå i spidsen for de politiske og administrative opgaver rettet mod ministeriet og andre eksterne interessenter
 • du har interesse i, og flair for, skolens økonomi
 • du er åben og udadvendt og kan bidrage til branding af skolen, og arbejdet med at fastholde og rekruttere nye elever
 • du er en samlende, samarbejds- og helhedsorienteret leder, som skaber ro og overblik
 • du er visionær
 • du er både handlekraftig og tilstræber rettidig omhu
 • du er struktureret og har flair for pædagogiske/administrative processer, som understøtter den fælles kerneopgave
 • du er synlig i hverdagen på skolen og tydelig i din kommunikation
 • du tager initiativ og udstråler naturlig autoritet
 • du er nærværende og tillidsvækkende i din ledelsesstil
 • du er oprigtigt interesseret i skolens miljø og kultur og har interesse i at støtte op om skolens traditioner og arrangementer, der også kan ligge på lørdage.

Dine opgaver som rektor omfatter bl.a.:

 • at understøtte skolens stærke kultur og pædagogik
 • at sikre god og tydelig kommunikation og gennemsigtighed i skolens processer over for medarbejdere, skolens bestyrelse og forældre
 • at være øverste ansvarlig for skolens drift, i samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe og skolens administration
 • at være ansvarlig for skolens økonomi og sikre skolen et sundt økonomisk råderum, så der også fremover er plads til udvikling og nye ideer
 • at tydeliggøre og sikre de organisatoriske rammer, i samarbejde med skolelederen
 • at samarbejde med kommunikationsmedarbejderen omkring skolens PR og kommunikationsstrategi
 • at have det primære ansvar for Steiner HF
 • at udarbejde fagfordeling i overskolen i samarbejde med overskoleleder og skemaplanlægger, at ajourføre studieplaner, være ansvarlig for lærernes uddannelsesplaner
 • at være engageret i eksterne samarbejder (rektornetværk, styregrupper m.m.), samt samarbejde med andre skoler
 • administrativ kontakt til myndigheder, tilegne dig kendskab til gældende love og regler samt have indsigt i hvad der sker på skoleområdet generelt, både i grundskolen og HF
 • at skabe og bevare overblikket i en omskiftelig og mangfoldig hverdag
 • at kunne rumme at mange dage vil være uforudsigelige med uventede opgaver, som kræver nærvær og handling.

Hvem er vi?

Vi er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 520 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Hos os er de boglige, kreative og håndværksmæssige fag ligestillede, og vi arbejder ud fra tanken om, at lysten til læring næres gennem det procesorienterede og ikke gennem det resultatorienterede. Vi er smukt beliggende på Strandvejen i Aarhus, med Aarhusbugten på den ene side og Marselisborgskovene på den anden. Her har vi drevet skole i nu 68 år. Vores skole har gennemgået mange forvandlingsprocesser – og vækst og udvikling har været temaer gennem alle årene. Vi er en steinerskole med over 100 år gamle traditioner og værdier. Vi er samtidig en by- og friskole i konstant bevægelse, i takt med nutidens strømninger. Du kan lære os bedre at kende på vores hjemmeside, Facebookside og Instagramprofil.

Praktiske informationer

Ansættelsen sker i henhold til aftalen om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsens næstformand Anna Hejlsberg på tlf.nr. 41 41 50 49. For yderligere information, og aftale om en rundvisning på skolen, kontakt skoleleder Anne Bendixen på tlf.nr. 53 85 40 92.

Du kan læse meget mere om skolen på vores hjemmeside www.steinerskolen-aarhus.dk

Ønsker du at søge stillingen, skal vi have din ansøgning og relevante bilag i hænde senest den 28. februar 2023 kl. 12.00.

Link til Jobnet

Ansøgningen stiles til bestyrelsen og sendes til job@rssaarhus.dk.

Samtaler kan forventes afholdt i uge 11 og 12. Tiltrædelse snarest muligt herefter.

Tilbage