Børnehaveklassen

Børnehaveklassen er porten til skolen; her får børnene lov til at udvikle deres sanser. Det betyder, at vi arbejder med at finmotorikken udvikles f.eks. via diverse håndarbejde og fingerlege og at vi også øver snørrebåndsknytning, lynlåse mv. – i det hele taget arbejder vi med, at det enkelte barn bliver selvhjulpen og skolemodent. Grovmotorikken arbejdes der med på ugens mange ture til skov og strand. Vi arbejder også dagligt med de musikalske og sproglige evner gennem sang, rytme, musik, vers, rim og remser.

Med daglig fortælling af folkeeventyr udvikles evnen til at kunne danne indre forestillingsbilleder. Denne evne er basis for udviklingen af en kreativ og konstruktiv tænkning på de højere klassetrin. Samtidig udvikles forestillingsbillederne også gennem børnenes leg og fantasi. I legen og fantasien øver børnene evnen til at være sociale, i en alder, hvor deres sociale bevidsthed vågner.
Derfor løber som en rød tråd gennem børnehaveklasseåret, arbejdet med at skabe en varm, tryg og imødekommende atmosfære for både børn og forældre. Derved er det daglige samarbejde mellem lærerne og forældrene både inspiration og forbillede for børnenes sociale læring.

Læs mere om børnehaveklassen her