Årsopgaven

I slutningen af 2. HF afleverer eleverne deres årsopgave, samtidig med at eleverne i 1. HF meddeler deres emner og begynder arbejdet.
Årsopgaven indeholder en teoretisk og en praktisk opgave, og emnet vælges frit af eleven. Arbejdet udføres sideløbende med skolegangen, og eleven har kontakt med en faglig eller en pædagogisk vejleder i det omfang, der er brug for det. Det væsentlige er, at eleven gennem det lange, selvstændige arbejde gør erfaringer om egne evner og arbejdsform. Det er en selvprøve, hvor kravet til, hvad der skal præsteres, stilles af eleven og opgaven selv.

Den teoretiske del giver fordybelse i emnet og i sig selv og indeholder væsentlige stadier:

Studium – Forskning – Erfaring – Inspiration

Resultatet af det skriftlige arbejde forfattes i en bog, som eleven selv indbinder. For at nå dette mål, må eleven udvikle evner til:

Overblik – Målrettethed – Disposition – Udholdenhed

Den praktiske opgave hører sammen med den teoretiske del. Det kan være et håndværksmæssigt, teknisk eller kunstnerisk produkt, særlige illustrationer eller en kunstnerisk fremførelse, som eleven gennem året har dygtiggjort sig til.
Årsopgaverne bliver anmeldt af lærerne og/eller af eksterne specialister på det pågældende område, og anmeldelserne indgår i 2. HF’s afgangsvidnesbyrd. Anmeldelserne beskriver resultaterne i forhold til de oprindelige mål og vurderer værdien af det faglige indhold, den æstetiske udførelse og om muligt den mundtlige fremlæggelse.

For eleven vil processen ved et års selvstændigt arbejde kunne bidrage til en selverkendelse, der ved skoleafslutningen kan være en støtte til valget af arbejde eller studium, når tiden er inde til at træde ind i nye sociale sammenhænge og stille individuelle evner og interesser i fællesskabets tjeneste.

Læs i detaljer om Årsopgaven i 3. vg..