Færdsel

Vedrørende sikkerhed på skolevejen

Fra bilisterne i morgentrafikken er skolen blevet gjort opmærksom på, at nogle elever krydser Carl Nielsensvej efter afstigning fra bussen for at gå hen til skolen gennem skoven.
Dette har medført, at nogle farlige trafiksituationer er opstået, heldigvis uden at nogen er kommet til skade.

Vi vil med dette indtrængende bede forældrene, at tale med deres børn om, at de ikke må krydse vejen, men i stedet for gå ned til fodgængerovergangen ved Strandvejen.

For at vores mindste elever lærer at færdes sikkert i trafikken, er det især vigtigt, at alle skolens større elever overholder og respekterer sikker færdsel ved og over vejene omkring skolen. Det er nødvendigt, at mellem – og overskoleelever husker og virkelig forstår, at de er forbilleder for de mindre elever. De mindste elever gør ofte det samme, som de ser, de større elever gør. Alle bedes venligst bruge fodgængerfelterne, når man krydser vejene, både til og fra skolen.

Skolepatrulje

Skolepatruljearbejdet bliver varetaget af 7. klasses elever. De har morgenpatrulje i krydset ved Filtenborg Plads/Dalgas Avenue, hvor også færdselspolitiet med jævne mellemrum kommer og holder opsyn.

bg