Mobning

Vi ønsker, at alle børn har en tryg skolegang – derfor vil vi:

Være opmærksomme på forandringer i elevernes trivsel

Have en tydelig politik omkring brugen af digitale medier på skolen

De digitale medier med mellemrum sættes i fokus i klassen.

Grove overtrædelser i brugen af sociale medier kan føre til anmeldelse

Have en god dialog med forældre og elever i hverdagen og gennem de årlige konsultationer.

Tage emnet op på klassernes forældremøder.

Sørge for at indhente professionel hjælp når situationen kræver det.

Altid kontakte skolens AKT lærer, når der opstå en situation.

Have samarbejde med SSP gennem skolens AKT lærer.

Have AKT læreren til at deltage i klassens undervisning i perioder.

Forældrekredsen informeres løbende om indsatsen i klassen.

Have at AKT læreren kan lave en plan for en særlig arbejdsindsats i klassen

Udarbejde en handleplan til løsning af konflikten.

Underrette ved grov mobberi og svære samarbejdssituationer.

Være parat til at afsætte ressourcer til arbejdet.

Bruge kommunikation og dialog mellem alle parter som bedste middel til forståelse.