Skolen kort fortalt

Rudolf Steiner–skolen i Århus er en friskole under Dansk Friskoleforening, der bygger på Rudolf Steiners pædagogiske anvisninger.
Skolens formål er at fremme og udvikle det enkelte barns slumrende evner, dets lyst til at lære både i skole og i livet. Med de individuelle hensyn, der tages, søger man at forberede eleverne til at leve og tage del i et samfund med frihed og folkestyre ud fra en kærlighed til verden.

Læs forældrebogen her
Læs mere om skolens værdier her

Formidlingen af undervisningsstoffet er formet således, at det bidrager med at bryde den sociale arv, ved at tage de sociale og kulturelle vilkår, som eleverne bringer med sig, alvorligt. Samtidig tilrettelægges indholdet ud fra elevernes udviklingstrin og alder.
Rudolf Steiner-skolen i Århus har klassetrin, der spreder sig fra børnehaveklasse til 2. HF. Derudover har skolen tilknyttet en vuggestue, børnehave, SFO og klub samt specialskole.

Rudolf Steiner-skolen i Århus er en prøvefri skole, hvilket vil sige at der ikke afholdes folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøver. Ligeledes er HF karakterfri. Vi henviser i stedet til afsnittet om skolens evalueringsbeskrivelse Evaluering – Rudolf Steiner skolen.

Skolen har valgt at have en forældrevalgt certificeret tilsynsførende.

Tilsyn med HF afdelingen varetages af ministeriet.