Steiner pædagogikken

Fundamentet under Steiner pædagogikken er antroposofien, udviklet af filosoffen Rudolf Steiner. Antroposofi betyder læren om mennesket (antropos = menneske, sofia = viden). Pædagogikken på Rudolf Steiner skolerne har rod i troen på mennesket som åndeligt væsen.

Undervisningen er derfor tilrettelagt med ligevægt mellem faglighed og kreativitet. Det giver eleven balance og styrker den indre ro og troen på sig selv. Vi skaber rolige rammer, der giver rum til fordybelse, og læreplanerne sammensættes, så de passer til elevens alder og udviklingstrin.

Fagene understøtter hinanden, og både boglige og praktiske fag er tilrettelagt, så elevens sanser stimuleres og nysgerrigheden pirres. På Steiner skolen handler det både om at lære og at lære, hvordan man lærer.

Barnets individuelle færdigheder stimuleres gennem samspillet mellem de kreative og boglige fag, og skolens rytme med gentagelser giver rum til fordybelse. På Rudolf Steiner skolerne handler det først og fremmest om dannelse og tro på de anlæg og muligheder, hvert enkelt barn rummer.

Jeg vil gerne høre om indskrivning på skolen