Elevråd

Elevrådet for Steiner HF

I skolens elevråd sidder repræsentanter fra hver klasse i overskolen. Rådet mødes en gang om måneden, hvor eleverne bringer emner på bane, som har relevans for overskolens studieliv og trivsel. Gennem tæt dialog med lærerne og ledelsen skaber elevrådet et elevdemokrati med god indsigt og indflydelse. Som elevrådet selv beskriver det: Vi arbejder for i fællesskab at skabe vores drømmeskole. Elevrådet repræsenterer Steiner HF i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), men repræsenterer også vores skole i det hele taget.

Som elevrådsmedlem har du rigtig god mulighed for at lære folk at kende på tværs af overskoleklasserne.