Elevråd

Elevrådet for Steiner HF

I skolens elevråd sidder repræsentanter fra hver klasse i
overskolen.

Forpersonerne for vores elevråd i år er Josefine Agneta Smit og Mikaela Dimon Hansen fra 1. HF A.

Rådet mødes en gang om måneden, hvor eleverne
bringer emner på bane, som har relevans for overskolens studieliv
og trivsel.

Gennem tæt dialog med lærerne og ledelsen skaber
elevrådet et elevdemokrati med god indsigt og indflydelse.

Som elevrådet selv beskriver det:

Vi arbejder for i fællesskab at skabe vores drømmeskole

Elevrådet repræsenterer Steiner HF i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), men repræsenterer også vores skole i det hele taget.

Som elevrådsmedlem har du rigtig god mulighed for at lære folk at kende på tværs af overskoleklasserne.