Projekter, praktik & rejser

Projekter på Steiner HF

Meget af undervisningen på Steiner HF er båret af, at de ting I lærer, skal I også kunne lave. Det giver udslag i en masse projekter i løbet af de to år. Det er det, vi kalder projektorienteret undervisning. Projektorienteret undervisning indebærer for eksempel, at I får frihed til at forme opgaven og tilrettelægge og fordybe dig i et selvvalgt emne. Der er både projektarbejde i selve klassen, men HF-klasserne arbejder også på tværs – for eksempel i kor. Det kan også være i dramaperioderne i 2. HF, hvor I får mulighed for at omsætte litteraturundervisningen til praksis. Her får I styrket sproget og modet til at stå frem og formidle et budskab. Samtidig vil I opleve, at det udvikler klassens og jeres egne sociale kompetencer. Eller Design og arkitektur, som består af en vifte af kunstneriske, håndværksmæssige og teoretiske fag. Her undersøger vi form, funktion og kommunikation i et kulturelt, historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Vi udforsker proces, rum, æstetik, materialer, bæredygtighed og farver i både fælles og individuelle projekter i forløb på fire til syv uger.

Praktik på Steiner HF

I 1. HF kommer du i socialpraktik som en del af samfundsfag. Du kommer i praktik et sted, hvor der er mennesker, der har brug for hjælp. For eksempel et plejehjem, en børnehave, et flygtningecenter, et herberg for hjemløse, et suppekøkken og lignende. Formålet med socialpraktik i 1.HF er blandt andet at give dig mulighed for at beskæftige dig med opgaver, der har stor betydning for andre mennesker end dig selv. Opgaver hvor hvert lille bidrag er vigtigt for helheden. Derudover får du også indsigt i, hvad nogle mennesker har gjort for andre.

Rejser på Steiner HF

Steiner HF – ligesom hele Steinerskolen – er blandt andet baseret på “praksisorienteret læring”. Det er, som navnet også antyder, læring, der sker gennem oplevelser. Ting man ser og gør i praksis. På samme måde er det også vigtigt med studierejser i og udenfor Europa. Både for at opleve kulturelle forskelle, men også for at studere vores kulturarv. Det vil give dig mulighed for at omsætte og afprøve din viden, der hvor den skal bruges, nemlig i det omgivende samfund.

Helt praktisk, så samles mange af fagene (kunstbetragtning, historie, religion, tegning, arkitektur m.m.) i den store kunst- og arkitekturrejse igennem den europæiske kulturarvs ’vugge’: Italien, Schweiz, Frankrig. Udover en fremlæggelse om et kunst- eller arkitekturværk, som du har forberedt før rejsen, kommer du til at iagttage, beskrive og tegne de værker, du ser undervejs. Iagttagelserne og tegningerne bruges til at udarbejde en kunstbog efter rejsen.

Rejsen er vigtig for os, fordi den kommer til at afslutte alle de fagområder og arbejdsmetoder, du har mødt på uddannelsen. Målet er, at du vil opleve en helhed og sammenhæng mellem fagene og så det historiske perspektiv i en helhed.