Periode-, års- og undervisningsplaner

Skolens samlede periodeplan

Grafikken af skolens samlede periodeplan viser med tydelighed, at skolens skema er bygget op efter helt andre principper end folkeskolens system. I udgangspunktet er der tale om en tredeling; hovedfag, fagtimer og håndværk/kunstneriske fag. Vi ønsker så vidt muligt også, at skoledagen bygges op i den rækkefølge.

Alle klasser begynder dagen med hovedfag fra kl. 8.00 til 10.00. Hovedfag indeholder en lang række fag, som undervises i perioder af 3 – 4 ugers varighed. Mængden af fag tiltager med elevernes alder. Af periodeskemaets øverste del fremgår det, hvilke fag de enkelte klasser har i løbet af året.

Efter hovedfag følger fagtimerne, der ikke er med i dette skema. Fag-skemaet indeholder sprogfag, matematik og bevægelsesfag, samfundsfag og musik og er det samme skema hele året igennem.

I overskolen (9. kl. – 2. HF) gives undervisning i design, håndværk og kunst i periodiske blokke á to dobbeltlektioner om dagen 3 gange om ugen for 9. og 10. klasse. 1. og 2. HF har 3 lektioner to gange om ugen. Bloktimernes indhold kan ligeledes læses af periodeskemaer.

Eleverne i 9. og 10. klasse har også mulighed for at vælge nogle fordybelsesfag henover skoleåret, som de arbejder med tre sammenhængende timer i ugen. Disse fremgår af skemaets nederste del.

Se den samlede periodeplan her

Årsplaner for 1.- 10. kl. 2024-2025

Årsplanerne i venstre kolonne giver et godt billede af, hvordan og hvornår de forskellige fag ligger placeret i hovedfagstimerne.

I højre kolonne kan du læse beskrivelserne af fagene i fagtimerne for 1.–10. klasse for skoleåret 2023-2024.

Årsplaner for klassernes Hovedfag Årsplaner for fag
Årsplan 1.A Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Leg & Sang / Maling / Tysk
Årsplan 1.B Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Leg & Sang / Maling / Tysk
Årsplan 2.A Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Legegymnastik / Leg & Sang / Maling / Musik / Tysk
Årsplan 2.B Engelsk / Eurytmi / Legegymnastik / Håndarbejde / Maling / Musik / Tysk
Årsplan 3.A Cello / Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Idræt / Maling / Musik / Sammenspil / Tysk / Violin / Bratsch
Årsplan 3.B Bratsch / Cello / Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Idræt / Maling / Musik / Sammenspil / Tysk / Violin
Årsplan 4.A Bratsch / Cello / Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Idræt / Maling / MusikSammenspil  / Tysk / Violin
Årsplan 4.B Bratsch / Cello / Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Idræt / Maling / MusikSammenspil / Tysk / Violin
Årsplan 5.A Bratsch / Cello / Dansk / EngelskEurytmi / Geografi / Håndarbejde / IdrætMaling / Matematik / Musik / Orkester / SløjdTysk / Violin / Kontrabas / Seksualundervisning
Årsplan 5.B Bratsch / Cello / Dansk / Engelsk / Eurytmi / Geografi / Håndarbejde / Idræt / Maling / Matematik / Musik / Orkester / Sløjd / Tysk / Violin / Kontrabas / Violin / Seksualundervisning
Årsplan 6.A Cello / Dansk / Engelsk / Eurytmi / Håndarbejde / Idræt / Maling / Matematik / Grafik / Sløjd / Musik / Orkester / Bratsch / Tysk / Violin / Klaver / Klarinet / Kontrabas / Messing / Tværfløjte / Seksualundervisning
Årsplan 6.B Bratsch / Cello / Dansk / Engelsk / Eurytmi / Grafik / Håndarbejde / Idræt / Tysk / Maling / MatematikMusik / Orkester / Sløjd / Violin / Klaver / Klarinet / Messing / Tværfløjte / Seksualundervisning
Årsplan 7.A Bratsch / Cello / Dansk / Engelsk / Eurytmi / Folkedans / Guitar / Grafik / Håndarbejde / Idræt / Klaver / MatematikMusikViolinOrkester / Sløjd / Tysk / Klarinet / Messing / Tværfløjte / Seksualundervisning
Årsplan 7.B Bratsch / Cello / Dansk / Engelsk / Eurytmi / Folkedans / Grafik / Guitar / Håndarbejde / Idræt / Klaver /MatematikOrkester / Musik / Sløjd / Tysk / Violin / Klarinet / Messing / Tværfløjte / Seksualundervisning
Årsplan 8.A Saxofon / Bratsch / Cello / Dansk / Drama / Engelsk / Eurytmi / Fysik / Geografi / Guitar / Historie / Håndarbejde / Idræt / Klaver / Kor / MatematikOrkester / Samfundsfag / Sløjd / Spansk / Tysk / Violin / Klarinet / Kontrabas / Messing / Tværfløjte / Grafik / Seksualundervisning
Årsplan 8.B Saxofon / Bratsch / Cello / Dansk / Drama / Engelsk / Eurytmi / Grafik / Guitar / Håndarbejde / Idræt / Klaver / Kor / Matematik / Orkester / Samfundsfag / Sløjd / Spansk / Tysk / Violin / Klarinet / Messing / Tværfløjte / Seksualundervisning
Årsplan 9.A Saxofon / Biavl / Biologi / Bratsch / Cello / Dansk / Engelsk / Eurytmi / Geografi / Guitar / Matematik / Regneark / Tysk / Spansk / Samfundsfag / Idræt / Eurytmi / Mosaik / IT / Tegneteknikker / Plakattegning / Orkester / Kor / Smedning / Kobbersmedning / Violin / Klaver / Æstetik / Musik & Samspil / Historie / Landbrug & Økologi
Årsplan 9.B Saxofon / Biologi / Bratsch / Cello / Dansk / Drama / Historie / Engelsk / Eurytmi / Fysik / Geografi / Grafik / Guitar / Idræt / Iværksætteri / IT / Kartonnage / Klaver / Kor / Korttegning / Landmåling / Læder / Maling / Matematik / RegnearkMosaikOrkester / Samfundsfag / Spansk / Tegneteknikker / Tysk / Violin / Musik & Samspil / Kobbersmedning / Smedning / Landbrug & Økologi
Årsplan 10. klasse Biologi / Bratsch / Cello / Dansk  / Drama / Engelsk / Eurytmi / Fysik / Geografi / Guitar / Grafik / Historie / Idræt / Iværksætteri / Kartonnage / Klaver / Kor / Korttegning / Landmåling / Læder / Matematik / OrkesterTysk / Samfundsfag / Spansk SnedkeriViolin  / Musik & Samspil / Innovation