Periode-, års- og undervisningsplaner

Skolens samlede periodeplan

Grafikken af skolens samlede periodeplan viser med tydelighed, at skolens skema er bygget op efter helt andre principper end folkeskolens system. I udgangspunktet er der tale om en tredeling; hovedfag, fagtimer og håndværk/kunstneriske fag. Vi ønsker så vidt muligt også, at skoledagen bygges op i den rækkefølge.

Alle klasser begynder dagen med hovedfag fra kl. 8.00 til 10.00. Hovedfag indeholder en lang række fag, som undervises i perioder af 3 – 4 ugers varighed. Mængden af fag tiltager med elevernes alder. Af periodeskemaets øverste del fremgår det, hvilke fag de enkelte klasser har i løbet af året.

Efter hovedfag følger fagtimerne, der ikke er med i dette skema. Fag-skemaet indeholder sprogfag, matematik og bevægelsesfag, samfundsfag og musik og er det samme skema hele året igennem.

I overskolen (9. kl. – 2. HF) gives undervisning i design, håndværk og kunst i periodiske blokke á to dobbeltlektioner om dagen 3 gange om ugen for 9. og 10. klasse. 1. og 2. HF har 3 lektioner to gange om ugen. Bloktimernes indhold kan ligeledes læses af periodeskemaer.

Eleverne i 9. og 10. klasse har også mulighed for at vælge nogle fordybelsesfag henover skoleåret, som de arbejder med tre sammenhængende timer i ugen. Disse fremgår af skemaets nederste del.

Se den samlede periodeplan her

Årsplaner for 1.- 10.kl. 2020-2021

Årsplanerne giver et godt billede af, hvordan -og hvornår de forskellige fag ligger placeret i hovedfagstimerne.

Ved siden af kan du læse beskrivelse af fagene i fagtimerne for 1.kl. – 10.kl. for skoleåret 2020-2021.

Årsplaner for klasser Årsplaner for fag
Årsplan 1.klasse Håndarbejde / Tysk
Årsplan 2.klasse Håndarbejde(B)
Årsplan 3.klasse Håndarbejde
Årsplan 4.klasse Håndarbejde(A)
Årsplan 5.A / Årsplan 5.B Matematik / Håndarbejde (B)
Årsplan 6.A / Årsplan 6.B Dansk / Tegning og Maling / Matematik
Årsplan 7.A / Årsplan 7.B Grafik / Matematik / Dansk(A)
Årsplan 8.klasse Dansk / Engelsk
Årsplan 9.A / Årsplan 9.B Dansk / Engelsk / Tysk / Historie / Matematik / Spansk / Tegneteknikker / Samfundsfag / Eurtymi
Årsplan 10.klasse Engelsk / Tysk / Historie / Matematik / Spansk / Samfundsfag / Eurytmi / Dansk

Undervisningsplaner

Her er det muligt at finde undervisningsplanerne i detaljeret form (pdf) for følgende fag:

Biologi Dansk EDB Engelsk

Eurytmi Fysik og kemi Færdselslære Geografi

Gymnastik Hjemkundskab Historie Matematik

Metalsløjd Musik Samfundsfag Sløjd

Strygere Tegning og maling Tysk