Lovpligtig information

Trivselsundersøgelser
Trivselsundersøgelser for grundskolen. For lovpligtig information om ungdomsuddannelsen Steiner HF (herunder studieplaner, retningslinjer, trivsel samt strategier), se venligst under fanen ‘Steiner HF’.

UVM 2023-2024
UVM 2020-2021
UMV 2016-2017 (bilag)
UMV skolerapport 2016-2017
UMV 2013-2016
UMV 2010-2013 (resultatudtræk)
UMV 2010-2013