Skoleforeningen

Foreningens formål

Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Aarhus, er det organ, der i starten af 50’erne satte gang i arbejdet for en Rudolf Steiner skole i Aarhus.

Foreningens formål er at være ramme om medlemmernes bestræbelser på at udbrede kendskabet til skolen, at støtte skolen og dens pædagogiks fortsatte udvikling, samt at fremme og udvikle det kulturelle og sociale liv omkring skolen.

Desuden skal foreningen støtte alle bestræbelser, fortrinsvis i Aarhus-området, der sker på grundlag af Rudolf Steiners pædagogiske impuls.
Alle forældre, lærere og faste medarbejdere ved skolen, er kontingentfrie medlemmer, og derudover er der et antal andre betalende medlemmer.

Økonomisk garant

Foreningen er den faste økonomiske garant for basaren, og kanaliserer overskuddet herfra til at betale initiativer, der gavner skolen. Ud over det, bidrager foreningen økonomisk, når skolen har særlige behov. Dels i forbindelse med byggerier og andre forbedringer, og dels til pædagogiske og sociale udviklingsinitiativer.

Der orienteres om foreningens arbejde ved det årlige medlemsmøde, der holdes sammen med skolens årsmøde.

bg

Skoleforeningens medlemmer 2023-2024

Skoleforeningen består af:

  • Forperson: Torben Simonsen
  • Næstforperson: Jens Noe
  • Sekretær: Peter Fønns
  • Foreningssmedlem: Tina Lauritsen
  • Foreningsmedlem: Gert Bonde Nielsen
  • Foreningsmedlem: Ulrik Høj Johnsen