Studieplaner

Studieplaner for Steiner HF

Steinerskolerne i Danmark underviser efter en levende læreplan, som har til formål at danne og uddanne eleverne til at kunne tage selvstændigt ansvar i de sammenhænge, de indgår i under og efter endt uddannelse. Læreplanen danner grundlag for den 12-årige enhedsskole, hvor Steiner HF udgør de sidste 2 år.

Steiner HF består af en bred fagsammensætning, hvori der indgår en udvidet HF-fagpakke og en række kunstneriske, musiske og håndværksmæssige fag. Alle fag er obligatoriske.

Læs studieplanerne for hvert fag her.

bg

Lærer- og kompetenceplaner

Her finder I en introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan, som beskriver den pædagogiske metode og baggrunden for de valg, der træffes i pædagogikken.
På Steiner HF følges de gymnasiale læreplaner for hf og stx for de fag, der udbydes for hf-fag. Herudover anvendes de steinerpædagogiske principper i undervisningen og kompetenceplanerne for hvert fag.

Læs Introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan og kompetenceplaner her

Læs kompetenceplanerne for hvert enkelt fag her.

Læs undervisningsministeriets hf-læreplaner 2017 for hver enkelt fag her

Samt filosofi C valgfag