Studieplaner

Studieplaner for Steiner HF

Steinerskolerne i Danmark underviser efter en levende læreplan, som har til formål at danne og uddanne eleverne til at kunne tage selvstændigt ansvar i de sammenhænge, de indgår i under og efter endt uddannelse. Læreplanen danner grundlag for den 12-årige enhedsskole, hvor Steiner HF udgør de sidste 2 år.

Steiner HF består af en bred fagsammensætning, hvori der indgår en udvidet HF-fagpakke og en række kunstneriske, musiske og håndværksmæssige fag. Alle fag er obligatoriske.

Her kan du læse den overordnede studieplan for Steiner HF.

Læs studieplanerne for hvert fag her.

bg

Lære- og kompetenceplaner

Her finder I en introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan, som beskriver den pædagogiske metode og baggrunden for de valg, der træffes i pædagogikken.
På Steiner HF følges de gymnasiale læreplaner for hf og stx for de fag, der udbydes for hf-fag. Herudover anvendes de steinerpædagogiske principper i undervisningen og kompetenceplanerne for hvert fag.

Læs Introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan og kompetenceplaner her

Læs kompetenceplanerne for hvert enkelt fag her

Læs undervisningsministeriets hf-læreplaner 2017 for hvert enkelt fag her

Læs læreplanen for filosofi C valgfag her