Lærerstuderende

Kære lærerstuderende

Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste for at denne praktik bliver både god og lærerig for dig. Vores skole ligger smukt placeret på Strandvejen i den sydlige del af centrum, med stranden og skoven som nærmeste naboer. Vi er en friskole med ca. 450 elever fordelt fra børnehaveklassen til 2.HF. Vi er en skole, der udover de obligatoriske fag, også arbejder meget med de kunstneriske, de håndværksmæssige og de musiske fag.

Skolens historie –og nu

Skolen blev etableret i 1955 af skoleforeningen, der først lejede og siden købte villa Aros, Strandvejen 102. Siden er det gået slag i slag med tilkøb og nybyg. Vi har i dag en tilknyttet børnehave og vuggestue i villa Solhjem, Strandvejen 96 og 98

Alt i alt er her godt 600 børn – og altså pædagoger, lærere, SFO- personale og ikke mindst forældre, der har valgt netop os. Det er vi ret glade for.

Pt. mærker vi en stigende interesse for pædagogikken og vi har ventelister, især blandt de yngste. Vi har derfor etableret parallelklasser fra bhv.-kl. til 8.kl. Vi har derfor brug for nye lærere og har interesse i de praktikanter der kommer på skolen.

Pædagogikken

Vi er en eksamensfri skole, og vi mener, at eleverne vokser sig store på bedste måde, ved at vi giver dem en bred faglighed. Derfor skal eleverne ikke bare stimuleres intellektuelt, men også musisk, håndværksmæssigt og kunstnerisk. På den måde prøver vi at gøre dem til ”hele mennesker”, og de får prøvet sig af på mange felter.

Vores fagligheder, måler vi ikke i tal. Til gengæld gør vi rigtig meget ud af at give eleverne vidnesbyrd. Heri bedømmes og karakteriseres børnene ud fra deres individualitet. Desuden bruger vores ældste elever i perioder portfolie/EPC som evalueringsmetode.

Når du kommer

Når du kommer, vil du forinden have haft en kort samtale med vores praktikvejleder. I samtalen afstemmer vi forventningerne og prøver at se på dine ønsker til alderstrin og fag. Herefter sørger praktikvejlederen for at sammensætte et skema til dig og lave de fornødne aftaler. Du vil oftest komme overvejende hos èn lærer, som du kan følge og samarbejde med, mens du er her.
Du er velkommen til at deltage i teams – og lærermøder, mens du er her – men du skal vide, at du har tavshedspligt omkring eventuelle fortrolige oplysninger om eleverne.
Lærermøderne finder sted hver torsdag kl. 15 – ca.19.

Som praktikstuderende indgår du i lærerkollegiet og kan også deltage i netværksmøder, forældremøder, skole-hjem-samtaler og arrangementer med videre. Der vil endvidere være mulighed for at kontakte eller orientere forældre om din undervisning i klassen. Vi forventer naturligvis, at du er loyal og positiv indstillet overfor skolens pædagogik.

Særlige forhold

Siden august 2018 har skolen været privat gymnasium med tilhørende grundskole.
Vi er en friskole, hvor Rudolf Steiners pædagogik og læreplan er afgørende for forældrenes valg af skole. Undervisningen varetages af uddannede Rudolf Steinerlærere. Det er derfor lidt begrænset, hvad vi kan tilbyde dig af hele undervisningsforløb med mindre det ”passer ind”. Vi anvender i øvrigt generelt ikke IT-udstyr eller lærebøger i underskolen(1.- 8.kl.) Eleverne udformer deres egne lærebøger/hæfter, og der arbejdes med et bredt spekter af metoder i læringsstile. Der ønskes aktivitet til hele mennesket, sådan at både tanke, følelses – og viljeslivet aktiveres. I vores hovedfagslektioner er der derfor grundlæggende en tredeling i en rytmisk/musikalsk del, en arbejdsdel og en hukommelses/tankedel.

Hvordan ser det ud i praksis?

I praksis vil du komme til at stå for dele af hovedfagslektionen, der finder sted hver morgen fra kl. 8-10 i perioder på 3-4 ugers varighed. Derudover vil du få mulighed for at varetage fagtimer på egen hånd.

Du kan forvente et skema på ca.12 lektioner. Din forberedelse sker i samråd med læreren i faget, og du vil blive inddraget i årsplanens målsætninger for det enkelte alderstrin.

Derudover vil der være et ugentligt vejledningsmøde med praktiklæreren, og din undervisning vil blive evalueret løbende.
Men det finder vi ud af, når du kommer.

Vi deltager desuden ikke som censorer i din eksamen, da karaktersystemet ikke stemmer overens med vores pædagogik. Men vi bedømmer gerne om du i vores øjne er bestået/ikke bestået.

En anderledes skole

Vi er en anderledes skole- på mange måder. Vi oplever, at begejstring og glæde følger hånd i hånd med vores pædagogik. Vi tror, du vil møde motiverede elever og lærere og glæder os over, at du valgte os.

Vi samarbejder med Steiner-læreruddannelserne, den frie lærerskole og læreruddannelserne i Århus, Aalborg og Nørre Nissum.

Desuden har vi ofte besøg af journalistelever, antropologistuderende på feltarbejde mm.

Kære lærerstuderende

Vi forventer, at du er åben og interesseret i vores pædagogik, og at du møder velforberedt til undervisning, møder og vejledning.

Vi glæder os til samarbejdet.

Læs den samlede uddannelsesplan her

Kontakt for flere oplysninger

Tone Maria Breinholt
Klasselærer 3.B / Praktikkoordinator
E-mail: tmb@rssaarhus.dk