Eksamens- og prøvefri

Eksamensfri med individuel evaluering

Ligesom der ikke er karakterer på en Steiner HF, er der heller ikke eksamener og prøver. Tanken er, at du som person skal opleve det som meningsfuldt i sig selv at lære noget og blive god til et fag- ikke fordi du skal opnå et tal på et stykke papir. Du får i stedet for et tæt samarbejde med din underviser, der giver dig en udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af din indsats, standpunkt og resultater.

Vi mener, at den løbende dialog i højere grad end eksamener gør læringen til en selvstændig proces, og at den motiverer og understøtter lysten til at sætte sig ind i nyt stof. Du får på den måde et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, og mulighed for at udvikle individuelle interesser og potentialer. Så kan du meget nemmere løbende forbedre dit faglige niveau.

Vidnesbyrd – Løbende evaluering

Nå du er færdig med en hovedfagsperiode, bliver det afsluttet med en aflevering af en selvstændig bearbejdelse af det gennemgåede stof. Det vi kalder et hovedfagshæfte. Du får efterfølgende en skriftlig vurdering, et “vidnesbyrd”, hvor du bliver gjort opmærksom på dine styrker og dine udfordringer i din arbejdsindsats, tilgang til stoffet og de metoder, du har anvendt. Det er den samme måde, som vi evaluerer din arbejdsindsats i de kunstneriske og praktiske fag samt i de gennemgående fag i fagtimerne. Det er vigtigt i udarbejdelsen af vidnesbyrdet, at du både får anerkendt dine opnåede kompetencer, og at du får konkrete anvisninger på, hvordan din individuelle indsats kan forbedres.

Se hvordan elever fra Steiner HF forholder sig til en karakter- og eksamensfri uddannelse, og hvordan de vil bruge deres uddannelse i fremtiden.

Afsluttende vidnesbyrd

Som navnet også antyder, så redegør det afsluttende vidnesbyrd for de kompetencer, du har erhvervet i de enkelte fag. Derudover er der en oversigt over det samlede pensum i alle fag, du har haft på Steiner HF. Sidst men ikke mindst indeholder det afsluttende vidnesbyrd en grundig vurdering af ‘Årsopgaven’. Herudover bliver dine kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang dokumenteret. Til både de teoretiske som musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder.

Der vil også være uddybelser om dine sociale kompetencer og din evne til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning. Det er alt i alt et vigtigt dokument, hvis du skal søge ind på videregående uddannelser via kvote 2.