Trivsel, retningslinjer og strategier

Elevtrivsel

På skolen arbejder vi med det hele menneske for at skabe trivsel, ikke blot på faglige parametre, men også på de sociale og menneskelige: Kundskaber og faglighed er ikke mål i sig selv, men er, sammen med en kunstnerisk og kreativt inspireret undervisning, midler til at få øje på større sammenhænge på tværs af fagligheder. Vores undervisning sigter efter at udfordre og udvikle eleverne til bl.a. selvstændig stillingtagen, fordybelse, evne og vilje til samarbejde, kreativitet og initiativ, gode arbejdsvaner og glæde derved, samt forståelse og empati. Vi er overbeviste om, at vi gennem en undervisning, der følger disse mål, er med til at opdrage til frihed og trivsel for den enkelte elev. 2-3 gange om året indkaldes vores HF-elever til en personlig samtale med klasselederen. Samtalerne sætter fokus på elevens indsats, styrker og udfordringer, men skaber også et rum til at snakke om elevens generelle trivsel og sociale ståsted. Vores elevtrivselsundersøgelse viser, at elevernes trivsel på Steiner HF ligger over niveau med landsgennemsnittet på samtlige parametre (seneste undersøgelse 2023)

Seneste trivselsundersøgelse

Se seneste trivselsundersøgelse for vores Steiner HF elever ved at følge dette link: Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

Vælg vores afdeling “Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus” og vælg dernæst “Se elevtrivsel for afdelingen”. Herefter kommer du ind på en oversigtsside, hvor du kan vælge mellem de tvivselsundersøgelser som er lavet gennem årene. Du kan ligeledes vælge mellem forskellige trivselsparametre, som undersøgelsen tager sit afsæt i. God fornøjelse.

 

bg

Nøgletal

Tabellen viser elevtilgangen til Steiner HF Aarhus de seneste tre skoleår.

Tabellen viser antal elever pr. 30. september på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus, fordelt over 1. og 2. HF.