Adgang til videregående uddannelse

Hvad giver Steiner HF adgang til?

Da Steiner HF er karakter- og eksamensfri, skal du søge ind på eventuelle videregående uddannelser via kvote 2.

Når du bliver færdig på Steiner HF får du i stedet for et eksamensbevis et “Vidnesbyrd”. Det er formelt sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer. Du vil med den udvidede fagpakke, som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både professionsuddannelser, erhvervsakademier og på universitetsuddannelser.

For alle kvote 2 ansøgere – uanset om du kommer fra en Steiner HF eller ej – er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Den dokumentation er en integreret del af Steiner HFs vidnesbyrd. Her dokumenteres blandt andet dine kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til:

  • Teoretiske fag
  • Musiske fag
  • Kunstneriske fag
  • Håndværkstekniske fagområder

Derudover bliver dine sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning også beskrevet.

Se her hvordan elever fra Steiner HF planlægger at bruge deres vidnesbyrd til at søge videre.

Læs mere om adgangskriterierne

Regler og praksis for optagelseskravene på de forskellige uddannelser ændrer sig ofte for at følge med kravene, der stilles af samfundet.
Tag fat på studievejlederne på de enkelte skoler, du er interesseret i, da det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2. De kan oplyse dig om de aktuelle krav og de suppleringsmuligheder, der er nødvendige på lige præcis den uddannelse, du sigter mod i fremtiden.

Se også UddannelsesGuiden, hvor du kan læse om de aktuelle adgangskriterier til de videregående
uddannelser, og om hvad en kvote 2 ansøgning er.

Du kan også kontakte skolens kontor på 8614 0900 eller på kontor@rssaarhus.dk for svar på dine spørgsmål.

bg

Virtuelt Åbent Hus

Vi holdte et livestream d. 28. januar 2021,  hvor man kunne høre mere om uddannelsen, samt møde lærere og elever.

Se vores virtuelle åbent hus