En tryg skolestart i hjemlige omgivelser
En tryg skolestart i hjemlige omgivelser
En tryg skolestart i hjemlige omgivelser

Børnehaveklassen

Børnehaveklassen er porten til skolen

Børnehaveklassen er et år, hvor vi laver en glidende og tryg overgang fra børnehave til skole.

Her arbejder vi på at skabe en god klasse, hvor der er plads til rummelighed og forskellighed. Skolen/klassen skal være et godt, rart og trygt sted at være, for derved trives børnene og kan udvikle sig positivt, både fagligt og socialt.

I børnehaveklassen arbejder vi med alle deres sanser gennem praktiske, motoriske, musiske og kreative gøremål, såsom håndarbejde, madlavning, legegymnastik, træarbejde, tegning og maling.

Derudover har vi dagligt sang, rytmiske/motoriske øvelser, rim og remser og eventyr, som også er en vigtig del i udviklingen af barnets evner til en kreativ og kognitiv tænkning på højere klassetrin.

Årstidsfesterne og forberedelserne til disse, er en meget stor del af undervisningen og er noget, vi arbejder med hele året rundt. Børnene får derved også en meget god fornemmelse for årets gang.

bg

Hverdagens eventyr

Med daglig fortælling af folkeeventyr udvikles evnen til at kunne danne indre forestillingsbilleder. Denne evne er basis for udviklingen af en kreativ og konstruktiv tænkning på de højere klassetrin. Samtidig udvikles forestillingsbillederne også gennem børnenes leg og fantasi. I legen og fantasien øver børnene evnen til at være sociale i en alder, hvor deres sociale bevidsthed vågner.

Derfor løber som en rød tråd gennem børnehaveklasseåret, arbejdet med at skabe en varm, tryg og imødekommende atmosfære for både børn og forældre. Derved er det daglige samarbejde mellem lærerne og forældrene både inspiration og forbillede for børnenes sociale læring.

Vi vægter også udelivet højt. Tager ofte på ture i de skønne naturområder vi har i nærheden. I skoven, på stranden, i parker og også til forskellige legepladser. På turene oplever vi, at det sociale liv får frit spil og der dannes ofte nye venskaber. Noget vi prioriterer højt da det er en del af at skabe en god og social klasse.

At gøre barnet selvhjulpent og skolemodent i løbet af året er en vigtig opgave for at gøre det parat til næste skridt – 1.kl.

Vi vægter et godt dagligt samarbejde lærere, pædagoger og forældre imellem, da dette kun er med til at fremme og styrke det enkelte barns udvikling og trivsel.

Skoledagen i børnehaveklassen starter kl. 8.00 og slutter kl. 12.30. Herefter overgår klasselokalerne til at være SFO. Læs mere om vores SFO her.

Læs mere om børnehaveklassen her