Læring gennem projekter, praktik og rejser
Læring gennem projekter, praktik og rejser
Læring gennem projekter, praktik og rejser

9. og 10. klasse

Overskolen er en almentdannende, karakter- og eksamensfri uddannelse

Den er fireårig og består af 9. og 10. klasse samt 1. og 2. HF. Der er en sammenhængende undervisningsplan, som er en videreførelse af planen fra 1. til 8. klasse.

Anvisninger til den pædagogiske linie i Overskolen blev givet af Rudolf Steiner helt tilbage i 1919 samtidig med, at han understregede, at pædagogikken hele tiden skal være tidssvarende. Det betyder, at skolen hele tiden er i udvikling og i forandring uden at miste den røde tråd, nemlig en undervisning tilpasset alderstrinnet.
Det siger sig selv, at eleverne hele tiden har medindflydelse på udformning af undervisningen. Når man går i skole, øver man samtidig tilpasning til det omgivende samfund.
Fagene vægtes lige. Der er altså plads til de boglige som til de kunstneriske funderede og alle dem midt imellem. Her kan man, blandt andet udfordres på det naturvidenskabelige område, eller man kan vælge at kaste sig ud i uprøvede kunstneriske fag. Der er med andre ord plads til alle uanset hvilken intelligens, man er født med eller satser på at udvikle.

bg

Fordybelsesfag

Der er i overskolen ingen valgfri fag, da det er tanken at give eleverne en så bred orientering om så mange forskellige livsspørgsmål som muligt.

Som noget forholdsvis nyt, tilbyder vi nu vores elever i overskolen, fordybelsesfag indenfor følgende områder: Biologi, religion/etik, kosmologi, filosofi, datalogi, engelsk, portrættegning, figurtegning, astronomi, fysik, tegneserier, mennesket, litterære værker og drama. Undervisningen foregår på tværs af klasserne, hvilket vil sige at 9.-10. klasse arbejder sammen med HF-klasserne. Det har vist sig at være en stor succes, for både elever og lærere.
Formålet er gennem en periode på 3 måneder at bruge 3 timer hver fredag på at komme i dybden med et emne teoretisk, kunstnerisk eller praktisk. Herigennem opnår eleverne en forståelse for et område, som kan bidrage til at styrke elevens bevidsthed. Afhængig af faget kan det føre til større indsigt og forståelse, lægge grund til en nuanceret kunnen og åben dialog og ønske om at bygge og vække interesse i andre fag.
Metoden sker gennem:

  • Samtale, diskussioner, debatoplæg.
  • Gruppearbejder.
  • Fremlæggelser.
  • Foredrag.
  • Skriftlige opgavebesvarelser.
  • Kunstneriske og håndværksmæssige fremstillinger.

Dagens rytme

For at give dagen en god rytme, forsøger vi at lægge de forskellige fag efter en tredeling i løbet af dagen.
Dagen starter med hovedfag i en dobbelttime med periodeundervisning på tre til fire uger. Derefter to til tre fagtimer og til sidst bloktimer, gymnastik, eurytmi og de musiske fag. Bloktimerne er også dobbelttimer tre dage om ugen i perioder på fem til seks uger.

Se en oversigt over de aktuelle fag her

Om arbejdsmåden

Undervisningsstoffet formidles af læreren. Lærebøger og anden faglitteratur benyttes kun som supplement til det, som bliver gennemgået i timerne. Eleverne bearbejder selv det gennemgåede stof. Det sker ofte i form af arbejdshæfter, som eleverne selv udarbejder. Det vil sige, de skriver og illustrerer indholdet, og får på den måde lært og oplevet stoffet ad flere omgange.

Opgaverne varierer meget fra fag til fag, men fælles for alle er, at der lægges stor vægt på elevens egen indsats, både i klassesituationen og med hensyn til bearbejdelse af stoffet.

Der stilles altså store krav til elevens vilje og evne til intensivt arbejde med et fag, og i 1. HF og 2. HF forventes det, at eleverne kan arbejde selvstændigt. Der må regnes med 1 til 3 timers lektielæsning pr. dag, i perioder vil det være mere. Til enkelte perioder må der påregnes øvetid udover de skemalagte timer. Det vil i givet fald blive varslet mindst en uge i forvejen.