Fag på Steiner HF

Bredden i uddannelsen giver dig mulighed for at tilegne dig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder. Den samlede læreplan udgør en helhed, hvor HF-fagene er en del af fagene, og hvor de enkelte fag understøtter hinanden. Du opnår dermed et kvalificeret grundlag for efterfølgende at vælge uddannelsesretning. Meget af uddannelsen er projektorienteret, hvilket du kan læse mere om her.

I vores udvidet fagpakke indgår disse fag på følgende niveau:

A-niveau B-niveau C-niveau
Dansk Design og arkitektur Biologi
Historie Samfundsfag Kemi
Matematik Geografi
Engelsk Religion
Tysk eller spansk Filosofi

 

Herudover indgår disse kunstneriske og håndværksmæssige fag i Steiner HF:

 • Bogbinding 
 • Stenhugning
 • Maling
 • Tegning 
 • Plasticering 
 • Tinstøbning 
 • Eurytmi 
 • Drama  
 • Orkester 
 • Musik 
 • Kor

En dag på Steiner HF

Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor din koncentration er størst. Bagefter er der fagtimer (f.eks. sprogfag, dansk, matematik), og sidst på dagen, hvor din krop trænger til at blive aktiveret, er der kunst- og håndværksfag.

bg

Et skoleår i perioder

En stor del af undervisningen er opdelt i perioder. De to første timer hver dag undervises i et af de teoretiske fag, der kaldes ”hovedfag” (litteratur, matematik, biologi, fysik, historie etc.). En hovedfagsperiode varer 3 til 4 uger. Kunst- og håndværksfagene om eftermiddagen undervises i forløb af tilsvarende længde.
Vores erfaring er, at du vil opleve det som meget tilfredsstillende at få mulighed for at koncentrere dig om et emne og fordybe dig i faget.

En hovedfagsperiode afsluttes med et selvstændigt udformet hovedfagshæfte. Målet er at dokumentere din forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet. Kunst- og håndværksfagene afsluttes med færdiggørelsen af et produkt (bronzestøbning, grafisk tryk, dramaopførelse, etc.) Der er ingen karakterer eller prøver i fagene. Du får i stedet en skriftlig evaluering efter hver periode.

Se periodeplanen for 2023-2024 her. 

Mellem hovedfag og kunst- og håndværksfagene ligger som sagt fagtimerne. Det er de faste ugentlige timer i dansk, matematik, sprog, kor, orkester, idræt etc.
Da fagene er sammensat, så de interagerer med hinanden i metode og indhold, vil tilrettelæggelsen af og afslutningstidspunktet for de enkelte fag adskille sig fra andre traditionelle HF-former.

Årsopgaven

I 2.HF skal du aflevere en såkaldt årsopgave. Årsopgaven er et projekt, som du har arbejdet selvstændigt med igennem et helt år. Du bestemmer selv årsopgavens emne, og den indeholder både en praktisk-kunstnerisk del og en teoretisk-skriftlig del.
Årsopgaven er et arbejde, der udføres sideløbende med din skolegang. Du vil få grundig faglig og pædagogisk vejledning i det omfang, du har behov for. Idéen er, at du gennem det lange, selvstændige arbejde får erfaringer med at fordybe dig i et stofområde, der har din særlige interesse, og udvikler dine egne evner og arbejdsmetoder.
Du skal fremlægge opgaven mundtligt for et publikum ved afleveringen. Der tildeles individuelle vejledningstimer i forløbet, og evalueringen indgår i det afsluttende vidnesbyrd.

Læs mere om vidnesbyrd og adgang til videregående uddannelser

Vedrørende optagelse

For personlige spørgsmål og nærmere information om optagelse kontaktes Kathrine Alby på 31 17 23 62 eller på ka@rssaarhus.dk. Du kan også benytte dig af kontaktformularen, hvor vi ringer dig op, og får en personlig samtale om din individuelle situation og ønsker.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.