Skolepenge på Steiner HF

Økonomi

Som Steiner HF-elev betaler du skolepenge på niveau med skolens øvrige klasser, da vi er en friskole. Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, farver, fyldepen, de fleste klasserejser m.m.

Månedlige skolepenge: 2099 kr. (skolepenge betales i årets 11 måneder – juli er betalingsfri)

Indmeldelsesgebyr: 300 kr.  (betales sammen med første skolepengeopkrævning)

Løbende ventelistegebyr inden studiestart: 200 kr. årligt

Depositum: Ved optagelse på Steiner HF opkræves et depositum på 2000 kr., som modregnes ved elevens afslutning på skolen.

Som elev på Steiner HF, kan du søge SU på lige fod med andre godkendte ungdomsuddannelser. Det gælder også Ungdomskort, der giver rabat på din daglige transport fra bopæl til uddannelsessted. Du kan også få studiekort.

Steiner HF-elever kan søge fripladstilskud i 1. og 2. HF gennem Fripladskassen for Private gymnasier. Tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Find nærmere information her.

Øvrige udgifter i løbet af en skolegang

Kunstrejse: I 2. HF tager eleverne på en Kunst- & Dannelsesrejse i 14 dage til Italien og Schweiz. Der opkræves månedligt 500 kr. sammen med skolepengeopkrævningen, da rejsen i alt beløber sig til ca. 10.000 kr.

Overskoletur: 500 kr.

Instrumentleje: For instrumentleje med forsikring (selvrisiko på 500 kr.) opkræves 150 kr.

 

Skolepengene reguleres hvert år i august på baggrund af prisindekset jf. prisudviklingen i Danmark.

Betalingsbetingelser

Opkrævningsspecifikation sendes elektronisk til de forældre, eller den elev, som har tilmeldt sig via Betalingsservice. Har man valgt at betale med indbetalingskort, sendes opkrævningsspecifikationen via mail, hvortil der bliver tilføjet et administrationsgebyr på 150 kr. per indbetaling.

Udmeldelsesprocedure

Ved eventuel udmeldelse er der 3 måneders opsigelse fra den 1. i måneden. Udmeldelsen meddeles til klasselæreren og skolens kontor hurtigst muligt efter beslutningen er taget. Kontoret vil herefter sende en udmeldelsesformular som skal udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor. Først når formularen er returneret til kontoret, og kontoret har bekræftet modtagelsen af formularen, er udmeldelsen gældende.

Vær opmærksom på, at retten til at modtage SU ophører ved udmeldelse.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til økonomi og skolepenge på Steiner HF, så tøv ikke med at kontakt kontoret.

Mail: kontor@rssaarhus.dk

Telefon: 86 14 09 00