Skolepenge på Steiner HF

Økonomi

Som Steiner HF-elev betaler du skolepenge på niveau med skolens øvrige klasser, da vi er en friskole. Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m.

Månedlige skolepenge: 1793 kr. (skolepenge betales i årets 11 måneder – juli er betalingsfri)

Indmeldelsesgebyr: 300 kr.  (betales sammen med første skolepengeopkrævning)

Løbende ventelistegebyr inden studiestart: 200 kr. årligt

Som elev på Steiner HF, kan du søge SU på lige fod med andre godkendte ungdomsuddannelser. Det gælder også Ungdomskort, der giver rabat på din daglige transport fra bopæl til uddannelsessted. Du kan også få studiekort.

Steiner HF-elever kan søge fripladstilskud i 1. og 2. HF gennem Fripladskassen for Private gymnasier. Tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Find nærmere information her.

Betalingsbetingelser

Opkrævningsspecifikation sendes elektronisk til de forældre, eller den elev, som har tilmeldt sig via Betalingsservice. Har man valgt at betale med indbetalingskort, sendes opkrævningsspecifikationen via mail, hvortil der bliver tilføjet et administrationsgebyr på 150 kr. per indbetaling.

Udmeldelsesprocedure

Ved eventuel udmeldelse er der 3 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen meddeles til klasselæreren og skolens kontor hurtigst muligt efter beslutningen er taget. Forældrene vil herefter få tilsendt en udmeldelsesformular som skal udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor. Først når formularen er returneret til kontoret, og kontoret har bekræftet modtagelsen af formularen, er opsigelsen gældende.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til økonomi og skolepenge på Steiner HF, så tøv ikke med at kontakt kontoret.

Mail: kontor@rssaarhus.dk

Telefon: 86 14 09 00