Musikalsk skole

Musikalsk skole

Der hersker ingen tvivl om, at musik er et grundlæggende og fundamentalt fag i Rudolf Steiner-skolen. Det hænger sammen med de kræfter og egenskaber, der ligger i musikken af skabende, opbyggende og samlende karakter. Netop det samlende er grundlaget for social balance og gensidig forståelse og respekt for hinanden. Forståelse og respekt er igen grundlaget for al undervisning og alle fag. Derfor skal undervisningen også bygges musikalsk op uanset emnet, der behandles.

Som Carl Nielsen sagde: ”musik er liv, som dette uudslukkeligt.” Vi har altså ikke direkte musik på skolen for musikkens skyld – selvom det ofte kan føre til en præsentation på et højt plan. Vi har musik, fordi det er med til at skabe hele mennesker. I musikken skal man give og modtage. Man skal lytte og bidrage, sådan som det også er tilfældet i samfundet. Dermed har musikken to sider. En inderlig fordybende og en aktivt skabende. Derfor kommer musikken på skolen også til udtryk gennem sang – som kommer fra menneskets inderste kerne – og gennem instrumentalundervisning – i hvilken det drejer sig om med viljen at overvinde det fysiske materie.

Derfor er musik et gennemgående fag for alle elever gennem hele skoletiden.

Instrumentalundervisningen

Skolen varetager instrumentalundervisningen af eleverne fra 3. klasse til 2. HF, og muligheden for hvilket instrument, eleven kan vælge, ændrer sig med årene. I stor udstrækning er det muligt at leje et instrument af skolen. Læs mere herom i vores forældrehåndbog. Skolen tilbyder desuden ekstra musikundervisning gennem Musikskolen Musika (www.mumus.dk). Der tilbydes undervisning i mange af symfoniorkestrets instrumenter samt guitar, klaver og saxofon. Hvis du ønsker at høre nærmere om skolens musiktilbud, er du velkommen til at kontakte musiklærer og koordinator for Musika, Sisse Hoffmeyer, på mail siho@rssaarhus.dk, eller skrive til Musika på musika@mumus.dk.

Morgensang

Hver morgen mødes elever og lærere fra 1.-8. klasse til fælles morgensang i salen fra kl. 8.00-8.10. Efter at der er sagt godmorgen, står klasserne på skift (1 uge ad gangen) for at recitere et lille digt, eller fremføre et stykke musik, som de har arbejdet med. Endelig er det tid for den fælles morgensang, der ofte kan være kanons eller flerstemmige sange, der knytter sig til årstiden.

Det at vokse op i et fællesskab, få gode vaner og forbinde sig med den sammenhæng, man befinder sig i, er ikke bare kulturdannende, det er også sundt og udviklende for både børn og voksne. Gennem den daglige morgensangshandling skaber vi en tid til ro, sammenhold og glæde. Vi får lov at kigge lidt på hinanden og høre, hvad klasserne laver lige nu. En rigtig god måde at starte dagen på og så får vi lært en masse sange fra den danske sangskat.