Indmeldelse/udmeldelse på Steiner HF

Optagelsesprocedure hvis du kommer fra en anden skole

Du behøver ikke at have gået på en steinerskole for at tage en Steiner HF. Måske kommer du fra en almindelig folkeskole eller en efterskole. Der er forskellige trin i vores optagelsesprocedure.

Skolens venteliste og interne optagelsesprocedure

Vi anbefaler, at man skriver sig op på vores venteliste hurtigst muligt. Find ventelisten her: https://www.steinerskolen-aarhus.dk/kommende-elev/venteliste/.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre opskrive dig via Nem-ID/Mit-ID.
Hvis du er over 18 år, skal du sende en mail til ka@rssaarhus.dk hvor du fortæller, at du gerne vil skrives op på vores venteliste.

Ved ansøgning om optagelse på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus betales et ansøgningsgebyr på 200,-.
Ansøgningsgebyret tilbagebetales ikke og omfatter derved ikke fortrydelsesret. Beløbet dækker administration af venteliste, eventuel optagelsessamtale samt fremsendt dokumentation til den enkelte ansøger om opskrivning på skolens ansøger-/venteliste.

Når du eller dine forældre har skrevet dig op på ventelisten, vil vi invitere jer til en uforpligtende indledende snak med vores rektor Ivone. Du er velkommen til at deltage alene eller tage dine forældre med. Til samtalen vil I snakke lidt ind i, hvad du forventer af din ungdomsuddannelse, og hvordan vi kan imødekomme dig bedst muligt.

Efter den indledende snak inviteres du til et besøg i en af de nuværende Steiner HF-klasser. Vi oplever, at det giver et godt og nuanceret indblik i hverdagen på Steiner HF, at være på besøg i 2-3 dage. Vi vil typisk invitere til både indledende snak og klassebesøg i løbet af foråret forinden studiestart.

Motiveret ansøgning

Hvis du, efter den indledende snak og det efterfølgende besøg, ønsker at starte på Steiner HF, vil du blive bedt om at skrive en motiveret ansøgning. I ansøgningen kan du sætte ord på, hvad du motiveres af, hvilke forventninger du har til Steiner HF, og hvilke udfordringer du måtte have. Ansøgningen bruges som et pædagogisk redskab til at orientere dine kommende underviserne om dit ståsted forinden studiestart, så de kan møde dig bedst muligt.

Optagelse.dk

www.optagelse.dk (Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningssystem) skal man udfylde en ansøgning. I 2023 er ansøgningsperioden fra 15. februar til 13. marts.

Har du spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os:

Mail: ka@rssaarhus.dk

Telefon: 31 17 23 62

Optagelsesprocedure hvis du kommer fra vores grundskole

Allerede i 9. klasse bliver en mulig optagelse i Steiner HF drøftet med eleven og elevens forældre, ofte i forbindelse med en skole-hjem-samtale. Hvis der er faglige, personlige eller sociale udfordringer, gøres der opmærksom på dette med en opfordring til en ekstra indsats samt en vurdering af, om der er behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats. Bliver eleven decideret erklæret ikke-uddannelsesparat, sættes der forskellige tiltag i værk i samarbejde med familien samt Aarhus kommunens UU-vejleder. Eleverne får vejledning både klassevist og individuelt.

I 10. klasse holdes der på ny skole-hjem-samtaler med samtlige elever, hvor en mulig optagelse i Steiner HF igen drøftes. Der følges op på de aftaler, der blev indgået i 9. klasse. Eleverne får igen vejledning både klassevist og individuelt, og i tæt samarbejde med skolen, hjemmet og UU-vejlederen vurderes det, om eleven skal søge optagelse på Steiner HF.

Derefter søger eleven optagelse på optagelse.dk.  I 2023 er ansøgningsperioden 15. februar-13. marts. Inden den endelige optagelse bliver hver enkelt elev indkaldt til en samtale med rektor, hvor uddannelsens indhold og fagpakke, samt forventninger til samarbejdet, gennemgås. Ved tvivlsspørgsmål bliver den pågældende elevs faglige, sociale og personlige forudsætninger og potentiale drøftet på skolens ugentlige lærermøde, hvor alle lærere deltager. Eleverne får svar på om de er optaget inden udgangen af april.

Har du spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os:

Mail: ka@rssaarhus.dk

Telefon: 31 17 23 62

Udmeldelsesprocedure

Ved eventuel udmeldelse er der 3 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen meddeles til klasselæreren og skolens kontor hurtigst muligt efter beslutningen er taget. Forældrene vil herefter få tilsendt en udmeldelsesformular som skal udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor, hvis eleven er under 18 år. Først når formularen er returneret til kontoret, og kontoret har bekræftet modtagelsen af formularen, er opsigelsen gældende.