Skolepenge

Skolepenge pr. 1. august 2021

1793 kr. for første barn, 897 kr. for andet, og 449 kr. for tredje (og følgende) barn med samme folkeregisteradresse.

  • Skolepenge betales i årets 11 måneder (juli er betalingsfri).
  • Søskenderabat gives til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

Oversigt over øvrige udgifter

Oversigt over øvrige udgifter

Fritidsordning, børnehaveklassen (Lille SFO) kr. 1148,-
SFO Stuehuset, 1. – 2. klasse kr. 1148,-
SFO Gemmestedet, 3. – 5. klasse (5 dage) kr. 1148,-
SFO Gemmestedet, 4. – 5. klasse (3 dage) kr. 682,-
Instrumentleje inkl. forsikring (med selvrisiko på kr. 500,-) kr. 130,-
Musikundervisning (9.kl-2.HF) kr. 200,-

 

Indmeldelsesgebyr på kr. 300.- som betales med første skolepengeopkrævning.

Venteliste

Ved ansøgning om optagelse på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus betales et indskrivningsgebyr på 200,-. Når man opskriver sit barn, skal man benytte sit NemID via dette link. Ved udgangen af hvert skoleår modtager I en mail fra os og ønsket om fortsat at stå på ventelisten bekræftes. Der opkræves et årligt gebyr på 200,-.

bg

Betalingsbetingelser

Skolepenge betales i 11 rater og der er løbende måned + 3 måneders opsigelse med fuld betaling. Skolepenge tilmeldes PBS til betaling den første hverdag i måneden, ellers er der et administrationsgebyr på 150 kr. per indbetaling. Ved for sen betaling fremsendes rykker; 14 dage for sent med gebyr på kr. 50; 1 måned for sent med gebyr på kr. 100.

Opkrævningsspecifikation udsendes elektronisk til de forældre, som har tilmeldt betaling til Betalingsservice og pr. mail til dem, som vælger indbetalingskort, hvortil der bliver pålagt ovennævnte gebyr.

Der er ved udmeldelse 3 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, der bekræfter modtagelsen.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Fordelingssekretariatet stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse.

Fordelingsnøgle 2021-22 Skolepenge

Fordelingsnøgle 2021-22 SFO-betaling

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 1. september. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra januar til juni måned.

Ansøgning – skolepenge og SFO