Skolepenge

Skolepenge pr. 1. august 2022

Oversigt over skolepenge

For første barn kr. 1867,-
For andet barn med samme adresse kr. 934,-
Følgende børn med samme adresse kr. 467,-

Uddybende

Skolepenge betales i årets 11 måneder (juli er betalingsfri).

Søskenderabat gives til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse (af samme grund skal man give kontoret besked, hvis søskende ikke længere har fælles folkeregisteradresse).

Herudover må der påregnes udgifter til sangbog, eurytmisko, blokfløjte, fyldepen, farver, klasserejser mv.

Udgifter til klasserejser og studieture

I løbet af en skolegang (fra 4. klasse) vil der forekomme udgifter i forbindelse med klasserejser og studieture. Du kan få et overblik over disse udgifter her.

Bemærk: Oversigten er vejledende på baggrund af de seneste års aktiviteter.

Oversigt over øvrige udgifter

Fritidsordning, børnehaveklassen (Lille SFO) kr. 1268,-
SFO Stuehuset, 1. – 2. klasse kr. 1268,-
SFO Gemmestedet, 3. – 5. klasse (5 dage) kr. 1268,-
SFO Gemmestedet, 4. – 5. klasse (3 dage) kr. 770,-
Instrumentleje inkl. forsikring (med selvrisiko på kr. 500,-) kr. 130,-
Indmeldelsesgebyr, som betales med første skolepengeopkrævning kr. 300,-
Depositum – ved optagelse med start i det kommende skoleår kr. 2000,-

 

Skolepenge pr. 1. august 2023

Oversigt over skolepenge

For første barn kr. 2099,-
For andet barn med samme adresse kr. 1050,-
Følgende børn med samme adresse kr. 525,-

Uddybende

Skolepenge betales i årets 11 måneder (juli er betalingsfri).

Søskenderabat gives til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse (af samme grund skal man give kontoret besked, hvis søskende ikke længere har fælles folkeregisteradresse).

Herudover må der påregnes udgifter til sangbog, eurytmisko, blokfløjte, fyldepen, farver, klasserejser mv.

Udgifter til klasserejser og studieture

I løbet af en skolegang (fra 4. klasse) vil der forekomme udgifter i forbindelse med klasserejser og studieture. Du kan få et overblik over disse udgifter her.

Bemærk: Oversigten er vejledende på baggrund af de seneste års aktiviteter.

Oversigt over øvrige udgifter

SFO (bh.kl.-4.kl) kr. 1473,-
SFO 4. klasse, 3 dage/uge (gælder kun for elever i 4. kl.) kr. 884,-
Instrumentleje inkl. forsikring (med selvrisiko på kr. 500,-) kr. 141,-
Indmeldelsesgebyr, som betales med første skolepengeopkrævning kr. 300,-
Depositum – ved optagelse med start i det kommende skoleår kr. 2000,-

 

Venteliste

Ved ansøgning om optagelse på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus betales et opskrivningsgebyr på 200 kr. Når man opskriver sit barn, skal man benytte sit Nem-ID/Mit-ID via dette link. Ved udgangen af hvert skoleår modtager I en mail fra os, hvor man vi beder jer bekræfte, at I fortsat ønsker at stå på ventelisten. Der opkræves et årligt ventelistegebyr på 200 kr.

Optages barnet i skoleåret forinden skolestart, opkræves et depositum på 2000 kr., som modregnes ved elevens afslutning på skolen.

bg

Betalingsbetingelser

Skolepenge betales månedligt i 11 rater (juli er betalingsfri). Skolepenge tilmeldes PBS til betaling den første hverdag i måneden. Ved manuel betaling pålægges et administrationsgebyr på 150 kr. per skolepengeopkrævning.

Skolepengefakturaen udsendes per mail til den forælder, som har opskrevet barnet til skolen.

Ved udmeldelse er der løbende måned + 3 måneders opsigelse med fuld betaling. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, der bekræfter modtagelsen.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Fordelingssekretariatet stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse.

Fordelingsnøgle 2022-23 Skolepenge

Fordelingsnøgle 2022-23 SFO-betaling

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 1. september. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra januar til juni måned.

Ansøgning – skolepenge og SFO