Indmeldelse

Indmeldelse til børnehaveklassen

Vil du gerne skrive dit barn op til kommende årgange i børnehaveklassen, skal du i første omgang skrive dit barn op på vores online venteliste. Du finder ventelisten her.

Forud for opskrivningen er der mulighed for at deltage i et af vores informationsmøder, hvor der er mulighed for at høre om vores skole og få en rundvisning.

Inden et barn bliver endeligt indmeldt i børnehaveklassen, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. Disse samtaler afholdes i efteråret – kalenderåret før skolestart.

Tilmelding til informationsmøde her

bg

Indmeldelse til skolens 1.kl. – 10. kl.

Ved ønsket opskrivning til nuværende årgange, opskrives barnet i første omgang på vores online venteliste. Du finder ventelisten her

For personlige spørgsmål og nærmere information om optagelse kontaktes Signe Elgaard, ansvarlig for elevoptagelse, på 61141490.

Inden barnet bliver indmeldt, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. I forbindelse med mødet vil I også få en rundvisning på skolen.

Er du interesseret i at høre generel information om skolens hverdag og værdier, er der mulighed for deltagelse i et af vores månedlige informationsmøder.

Tilmelding til informationsmøde her

Indmeldelse til Steiner HF

Er du interesseret i at høre generel information om hverdagen og værdierne på Steiner HF, er der mulighed for deltagelse i et af vores månedlige informationsmøder. Du kan også gå ind på vores virtuelle åbent hus, og møde eleverne og lærerne på skolen.

For personlige spørgsmål og nærmere information om optagelse kontaktes kontoret på 86140900.

Opskrivning på venteliste for samtlige klasser på skolen foregår på vores online venteliste. Du finder ventelisten her.

Tilmelding til informationsmøde her

Optagelsesgebyr

Ved opskrivning opkræves et gebyr på kr. 250,- og der vil ligeledes være et optagelsesgebyr på kr. 250,- ved elevens opstart, som dækker de administrative udgifter.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles klasselæreren og skolens kontor hurtigst muligt, efter beslutningen er taget. Forældrene vil herefter få tilsendt en udmeldelsesformular, som udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor. Først når denne formular er returneret til kontoret, er opsigelsen gældende.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 3 måneder.