Studieplaner for Steiner HF

Studieplaner for Steiner HF

Nedenfor kan du læse studieplanerne for de enkelte fag for hhv. vores nuværende 1.HF og 2.HF.

Med ‘intenderede studieplaner’ menes studieplaner, som de planlægges inden skoleårets start, mens de ‘realiserede studieplaner’ kan indeholde justeringer, der måtte opstå i løbet af et semester.

Bemærk at samtlige studieplaner er 2-årige.

Skolens samlede periodeplan for 2022-2023 finder du her.

Intenderede studieplaner årgang 2022-2024 (nuværende 1.HF) Biologi / Blæseinstrument: Saxofon / Bogbinding / Bratsch / Cello / Dansk / Design og arkitektur / Drama / Engelsk / Eurytmi / Filosofi C / Fysik / Geografi / Guitar / Historie / Kemi / Klaver / Kor / Matematik B / Matematik C / Orkester / PortrætReligion / Samfundsfag / Sang / Spansk / Stenhugning / Tinstøbning / Tysk / Violin

 

Realiserede studieplaner årgang 2022-2024 (nuværende 1.HF) De realiserede studieplaner for nuværende 1.HF lægges op løbende efter endt semester.

Biologi / Blæseinstrument: Saxofon / Bogbinding / Bratsch / Cello / Dansk / Design og arkitektur / Drama / Engelsk / Eurytmi / Filosofi C / Fysik / Geografi / Guitar / Historie / Kemi / Klaver / Kor / Matematik B / Matematik C / Orkester / Portræt / Religion / Samfundsfag / Sang / Spansk / Stenhugning / Tinstøbning / Tysk / Violin

 

 

Intenderede studieplaner årgang 2021-2023 (nuværende 2.HF) Biologi / Blæseinstrument / Bogbinding / Bratsch / Cello / Dansk / Design og arkitektur: Arkitektur, Designprocesser, Tekstildesign / Drama / EngelskEurytmi / Filosofi / FysikGeografi / Guitar / Historie / Kemi / Klaver / Kor / Matematik / Orkester / Plasticering / Portræt / Religion / Samfundsfag / Sang / Spansk / Stenhugning / TinstøbningTysk / Violin / Æstetik
Realiserede studieplaner årgang 2021-2023 (nuværende 2.HF) Blæseinstrument / Biologi / Bogbinding / Bratsch / Cello / Dansk / Design og arkitektur / Drama / Engelsk / Eurytmi / Filosofi / Fysik / Geografi / Historie / Kemi / Klaver / Kor / Landmåling / Matematik B / Matematik C / Orkester / Plasticering / Portræt / Religion / Samfundsfag / Sang / Spansk / Stenhugning / Tekstildesign / Tinstøbning / Tysk / Violin / Æstetik /

 

Se ministeriets læreplaner her.