Nyheder

Fællesspisning og foredrag – Om ‘Leg’

Salen.dk inviterer igen til fællesspisning og foredrag onsdag d. 22. Februar kl. 18.00. Denne gang kan man få fornøjelsen af at opleve Henrik Hvenegaard Mikkelsen, antropolog, ph.d. og tidligere forsker ved Københavns Universitet. Henrik Hvenegaard Mikkelsen er ekspert i jæger-samlerfolk og har tilbragt flere år i Sydøstasien. Sammen med Rane Willerslev og andre forskere ved Nationalmuseet udgav han i 2022 bogen “En Historie om Mennesket: Homo Sapiens og Meningen med Tilværelsen”, som omhandler menneskets spændende udviklingshistorie igennem leg.

Vi starter med at spise. Herefter er der foredrag, hvor Henrik fortæller og tager os med på en gribende rejse, som starter for flere hundredetusinde år siden, for at forstå den drivende og vigtige rolle, legen har spillet i menneskets udvikling frem til i dag.  

Legen i vores moderne samfund har trænge kår. Børn såvel som voksne har fået stadig mindre tid til leg i hverdagen, og noget tyder på, at den mistrivsel, som er vores følgesvend den dag i dag, skyldes netop dette.

Foredraget indeholder en række kernefortællinger, som garanterer, at foredraget er underholdende og fortælles på en måde, så alle kan være med – dog for børn fra 7. klasse og opefter. Der er mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende og indgå i en dialog med oplægsholder og hinanden. 

Arrangementet er offentligt. Det foregår på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus, og du er velkommen til at inviterere venner og bekendte med til arrangementet.

Det kræver tilmelding på mail eller med billet.

Er du tilknyttet skolen, så send os venligst en mail på salen@salen.dk og skriv, hvor mange i kommer. Foredraget er gratis for forældre, elever og ansatte på skolen.

For gæster koster det 80 kr. for foredrag inkl. mad, og 50 kr. hvis man kun vil høre foredraget.

Billetter for gæster kan købes her

Vi har også brug for hjælp til at forberede maden til aftenen, så skriv gerne, hvis I har lyst til at komme og hjælpe os. Når aftenen er færdig, hjælpes vi alle hurtigt med at rydde af og efterlade lokalet klar til undervisning og skolegang næste dag.

Program:

Onsdag d. 22-02–2023, Strandvejen 102 i Salen

Kl. 18.00-19.00: Spisning

Kl. 19.00-21.00: Foredrag

Vi glæder os til en hyggelig februaraften

Med venlig hilsen

Christine & Michael fra salen.dk 

Udstilling og fremlæggelse af 2. HF’s årsopgaver

Den første weekend af marts finder en helt særlig begivenhed sted på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus. Her udstiller og fremlægger 2. HF-eleverne nemlig deres årsopgaver!

Eleverne har gennem et helt år arbejdet med et emne efter eget valg. Årsopgaven indeholder en teoretisk og en praktisk del, og emnet vælges helt frit af eleven. Det er en selvprøve, hvor kravet om, hvad der skal præsteres, stilles af eleven selv.

Fredag og lørdag kan du komme forbi og se udstillingen samt høre elevernes fremlæggelser, når de hver især fortæller om lige præcis dét emne, som de har brugt et helt år på at fordybe sig i.

Det er både en rørende, fagligt interessant og helt magisk oplevelse.

Alle er meget velkomne! Du kan følge med i begivenheden på Facebook.

Tidspunkter:

Fredag den 3. marts kl. 17.30-21.15
Lørdag d. 4. marts kl. 9.30-16.45

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus søger ny rektor

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 520 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Nu søger vi en rektor, som er visionær og har stor interesse for skolen som en dynamisk helhed.

Ønsker til vores kommende rektor

Vores nye rektor er, sammen med skoleleder, viceskoleleder og administration, bestyrelsens væsentligste samarbejdspartner i bestræbelserne på at udvikle en moderne og attraktiv steinerskole, og et stærkt bidrag til vores friskoletradition i Danmark.

Som rektor på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus bliver din vigtigste opgave at sikre, at skolen er et solidt livsgrundlag for vores elever og en god arbejdsplads for vores ansatte. Du skal have et godt blik for helheden, eleverne, familierne og medarbejderne. Du står i spidsen for at skabe de rammer, som giver vores elever en meningsfuld og tryg hverdag, så de har de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig som hele mennesker. Samtidig skal du skabe rammerne for, at lærere og øvrige medarbejdere trives og oplever høj arbejdsglæde.

Du kommer også til at stå i spidsen for de politiske og administrative opgaver rettet mod ministeriet og andre eksterne interessenter.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til antroposofien og steinerpædagogikken, da du skal være med til at styrke og udvikle steinerpædagogikkens potentialer. Du bliver rektor for hele skolen, fra børnehaveklasse til 2.HF.

Vi kan tilbyde

Vi tilbyder dig en stilling, hvor du står i spidsen for en velfungerende og traditionsrig skole, beliggende i smukke omgivelser.Du får ansvaret for en forholdsvis ny type ungdomsuddannelse, sammen med de andre i lederteamet, et stærkt kollegie og en velfungerende administration.

Du bliver en del af en skole i fortsat udvikling med engagerede medarbejdere og forældre, og kommer til at indgå i et rektorfællesskab for de fem skoler, der udbyder Steiner HF.

Du bliver en del af et stærkt lederteam. Du vil få det daglige ansvar for Steiner HF, sammen med overskolelederen, mens resten af lederteamet har det daglige ansvar for grundskolen. Du får også mulighed for at undervise på HF.

Dine kompetencer og kvalifikationer kunne være at:

 • du har ledelseserfaring, gerne suppleret med relevant efteruddannelse
 • du har en kandidatgrad og pædagogikum i mindst et gymnasialt fag
 • du har en særlig interesse i at styrke HF-uddannelsen på vores skole
 • du har flair for og kan stå i spidsen for de politiske og administrative opgaver rettet mod ministeriet og andre eksterne interessenter
 • du har interesse i, og flair for, skolens økonomi
 • du er åben og udadvendt og kan bidrage til branding af skolen, og arbejdet med at fastholde og rekruttere nye elever
 • du er en samlende, samarbejds- og helhedsorienteret leder, som skaber ro og overblik
 • du er visionær
 • du er både handlekraftig og tilstræber rettidig omhu
 • du er struktureret og har flair for pædagogiske/administrative processer, som understøtter den fælles kerneopgave
 • du er synlig i hverdagen på skolen og tydelig i din kommunikation
 • du tager initiativ og udstråler naturlig autoritet
 • du er nærværende og tillidsvækkende i din ledelsesstil
 • du er oprigtigt interesseret i skolens miljø og kultur og har interesse i at støtte op om skolens traditioner og arrangementer, der også kan ligge på lørdage.

Dine opgaver som rektor omfatter bl.a.:

 • at understøtte skolens stærke kultur og pædagogik
 • at sikre god og tydelig kommunikation og gennemsigtighed i skolens processer over for medarbejdere, skolens bestyrelse og forældre
 • at være øverste ansvarlig for skolens drift, i samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe og skolens administration
 • at være ansvarlig for skolens økonomi og sikre skolen et sundt økonomisk råderum, så der også fremover er plads til udvikling og nye ideer
 • at tydeliggøre og sikre de organisatoriske rammer, i samarbejde med skolelederen
 • at samarbejde med kommunikationsmedarbejderen omkring skolens PR og kommunikationsstrategi
 • at have det primære ansvar for Steiner HF
 • at udarbejde fagfordeling i overskolen i samarbejde med overskoleleder og skemaplanlægger, at ajourføre studieplaner, være ansvarlig for lærernes uddannelsesplaner
 • at være engageret i eksterne samarbejder (rektornetværk, styregrupper m.m.), samt samarbejde med andre skoler
 • administrativ kontakt til myndigheder, tilegne dig kendskab til gældende love og regler samt have indsigt i hvad der sker på skoleområdet generelt, både i grundskolen og HF
 • at skabe og bevare overblikket i en omskiftelig og mangfoldig hverdag
 • at kunne rumme at mange dage vil være uforudsigelige med uventede opgaver, som kræver nærvær og handling.

Hvem er vi?

Vi er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 520 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Hos os er de boglige, kreative og håndværksmæssige fag ligestillede, og vi arbejder ud fra tanken om, at lysten til læring næres gennem det procesorienterede og ikke gennem det resultatorienterede. Vi er smukt beliggende på Strandvejen i Aarhus, med Aarhusbugten på den ene side og Marselisborgskovene på den anden. Her har vi drevet skole i nu 68 år. Vores skole har gennemgået mange forvandlingsprocesser – og vækst og udvikling har været temaer gennem alle årene. Vi er en steinerskole med over 100 år gamle traditioner og værdier. Vi er samtidig en by- og friskole i konstant bevægelse, i takt med nutidens strømninger. Du kan lære os bedre at kende på vores hjemmeside, Facebookside og Instagramprofil.

Praktiske informationer

Ansættelsen sker i henhold til aftalen om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsens næstformand Anna Hejlsberg på tlf.nr. 41 41 50 49. For yderligere information, og aftale om en rundvisning på skolen, kontakt skoleleder Anne Bendixen på tlf.nr. 53 85 40 92.

Du kan læse meget mere om skolen på vores hjemmeside www.steinerskolen-aarhus.dk

Ønsker du at søge stillingen, skal vi have din ansøgning og relevante bilag i hænde senest den 28. februar 2023 kl. 12.00.

Link til Jobnet

Ansøgningen stiles til bestyrelsen og sendes til job@rssaarhus.dk.

Samtaler kan forventes afholdt i uge 11 og 12. Tiltrædelse snarest muligt herefter.

Vi søger en pedel til pedelteamet på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus

Vores nuværende pedel har rigeligt at lave, derfor søger vi en pedel mere til skolens pedelteam.

Dine kvalifikationer og personlige egenskaber

Vi forventer, at du er:

 • håndværkeruddannet
 • god til at planlægge
 • god til at organisere
 • god ordenssans
 • god til at samarbejde
 • kan have flere bolde i luften
 • god til at prioritere
 • er serviceminded
 • kan lide at have børn omkring dig

Pedellerne har i fællesskab ansvar for:

At varetage det daglige arbejde med at holde skolens bygninger, lokaler og inventar i orden og i forsvarlig stand, herunder:

 • budgetansvarlig for de konti, pedellen råder over
 • rekvirere fornøden håndværksmæssig bistand i det omfang, vi ikke selv kan løse opgaverne
 • medvirke ved planlægning og tilrettelæggelse af større vedligeholdelsesarbejder samt om- og tilbygninger i samarbejde med byggeudvalget
 • medvirke ved større arrangementer på skolen herunder sommerstævne, basar og sommerfest
 • ansvarlig for nøgleudlevering, ajourføring af nøgledatabase og nøglesystem i samarbejde med kontoret.
 • tjekke og bestille tømning af affaldscontainere
 • anmeldelse/indberetning/udbedring ved hærværk og tyveri i samarbejde med kontoret.
 • åbning af skolen

Vedligeholdelse af udearealer

 • tilsyn med og renholdelse af skolegård, adgangsarealer herunder snerydning, samt at sørge for at skolen fremstår præsentabel specielt ved større arrangementer m.v.
 • tilsyn med grønne områder/udendørsanlæg, herunder græsslåning, hækkeklipning, renholdelse for ukrudt.
 • tilsyn og vedligeholdelse af legeplads, herunder rekvirering af sikkerhedstjek.
 • deltage i legepladsudvalg

Kontrol og vedligeholdelse i forbindelse med driften af skolens tekniske installationer

 • føre tilsyn og registrere forbrug ved fjernvarmeanlæg samt el- og vandinstallationer bl.a. med henblik på at opnå en optimal energiudnyttelse (energiansvarlig)
 • føre tilsyn med alle rørledninger og afløb samt sørge for fornøden renholdelse af disse
 • føre tilsyn med adgangssystem og alarm
 • føre tilsyn med brandværnsforanstaltninger
 • føre tilsyn med grundvands- og kloakpumper
 • sørge for at brugere får den fornødne vejledning i at betjene adgangskontrollen til skolen.

Opgaver i forbindelse med rengøring

 • deltagelse i møder i skolens rengøringsudvalg

Møder og samarbejde

 • deltagelse i byggeudvalg, forskønnelsesudvalg, basarudvalg og månedsfestudvalg og ArbejdsMiljøUdvalg m.v.

Arbejdstid

Pedellen administrerer selv sin arbejdstid (37 timer) under hensyntagen til følgende: Den daglige arbejdstid ligger indenfor tidsrummet 07:00 – 16:00. Det er en forudsætning, at pedellen er fleksibel i forhold til særlige arbejdsopgaver, aktiviteter m.v. Der kan påregnes udkald i forbindelse med brandalarmer og indbrud på skolen. Pedellens ferie planlægges så opgaver i forbindelse med skolestart efter sommerferie samt tilsyn med håndværkere er mulige. Eventuelt overarbejde skal afspadseres.
Ovennævnte opgaver er ikke udtømmende, men fungerer som eksempel til beskrivelse af arbejdsområderne.

Hvem er vi?

Vi er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 520 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Hos os er de boglige, kreative og håndværksmæssige fag ligestillet, og vi arbejder ud fra tanken om, at lysten til læring næres gennem det procesorienterede og ikke gennem det resultatorienterede. Vi er smukt beliggende på Strandvejen i Aarhus, med Aarhusbugten på den ene side og Marselisborgskovene på den anden. Her har vi drevet skole i nu 67 år. Vores skole har gennemgået mange forvandlingsprocesser – og vækst og udvikling har været temaer gennem alle årene. Vi er en Steinerskole med over 100 år gamle traditioner og værdier. Vi er samtidig en by- og friskole i konstant bevægelse ift. nutidens strømninger. Netop nu er vi blandt andet i færd med konsolidering efter etableringen af Steiner HF. Du kan lære os bedre at kende på vores hjemmeside, Facebookside og Instagramprofil.

Praktiske informationer

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for området.

Kontakt administrationsleder, Poul Fasdal, for yderligere oplysninger på tlf.nr.: 30 55 40 80 eller via e-mail pf@rssaarhus.dk.

Motiveret ansøgning vedlagt CV og evt. andre relevante bilag sendes via knappen ”Ansøg” på stillingsopslaget, som du kan finde her.
Ansøgningsfristen er fredag den 17. februar. Samtaler forventes afholdt d. 24. februar.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Informationsmøder og besøgsdage for kommende elever

Vi holder hver måned informationsmøder for interesserede forældre og kommende elever, både i grundskolen, overskolen og på vores ungdomsuddannelse Steiner HF. For kommende 10. klasses og Steiner-HF elever tilbyder vi hver måned også besøgsdage, hvor man kan komme og følge undervisningen. Find datoerne for vores kommende møder her