Medarbejdere

Signe Tang Elgaard
Elevkoordinator / Kommunikation
E-mail: se@rssaarhus.dk
Tlf: 61 14 14 90
Else-Marie Olesen
Forretningsfører
E-mail: eo@rssaarhus.dk
Line Langholm Larsen
Skolesekretær
E-mail: kontor@rssaarhus.dk
Tlf: 86 14 09 00
Poul Fasdal
Administrativ leder
E-mail: pf@rssaarhus.dk
Kirsten-Merete Lauritzen
Børnehaveklasselærer / Børnehaveklasse A
E-mail: kl@rssaarhus.dk
Anita Pedersen
Lærer Bh.Kl. A
E-mail: ap@rssaarhus.dk
Jackson Nganga
Leder / AKT.
Oline Sofia Hansen
Børnehaveklasselærer / Børnehaveklasse B
E-mail: oh@rssaarhus.dk
Astrid Løfstedt
Pædagog
Jane Lindved Liltorp
2. A / Tillidsrepræsentant
E-mail: jm@rssaarhus.dk
Mathilde Knutzen Skjoldborg
Pædagogmedhjælper
Karina Randolph
2.B
E-mail: kr@rssaarhus.dk
Jakob Mathiassen
Pædagog
Mads Engelbrecht
3. A / Underskoleleder
E-mail: me@rssaarhus.dk
Vibeke Nyborg
Sundhedsplejerske
E-mail: viny@aarhus.dk
Elisabeth Møller-Hansen
Skolelæge
Tlf: 86 15 96 80
Nina Meineche Nygaard
4.A
E-mail: nm@rssaarhus.dk
Tanja Skovfoged
4.B
E-mail: ts@rssaarhus.dk
Hans Peter Mortensen
5.A
E-mail: hpm@rssaarhus.dk
Elisabeth Nørskau Hansen
5.B (barselsorlov)
E-mail: eh@rssaarhus.dk
Lone Kaasgaard
6.A
E-mail: lk@rssaarhus.dk
Christina Møller
6.B
E-mail: cm@rssaarhus.dk
Ester Øeby Nielsen
Støttepædagog / Bh.Kl A
E-mail: efn@rssaarhus.dk
Marie Møller Andreasen
7.A
E-mail: mma@rssaarhus.dk
Elisabeth Johansen
7.B
Anne Bendixen
8.A / Underskolekoordinator / Praktikkoordinator
E-mail: ab@rssaarhus.dk
Liselotte Schirmer Norup
1. HF B
E-mail: lsn@rssaarhus.dk
Lone Catharina Reese
2. HF A
Christina Ellekrog Christensen
8.B / Pædagogisk psykologisk konsulent
E-mail: cc@rssaarhus.dk
Søren Kinggaard Svendsen
UU-vejleder
E-mail: ssok@aarhus.dk
Emilie Nordgren
Heileurytmi
E-mail: en@rssaarhus.dk
Thomas Bjarløv
Heileurytmi
John Halford
Antroposofi
E-mail: jh@rssaarhus.dk
Charlotte Prang Svensson
Design
E-mail: cp@rssaarhus.dk
Jens Noe
Overskoleleder / 2. HF A / Dansk
E-mail: jn@rssaarhus.dk
Anne Emilie Adelby
5.B / Plasticering
E-mail: aea@rssaarhus.dk
Jeppe Flummer
Plasticering
Steffen Honoré
Plakattegning / Arkitektur
E-mail: sh@rssaarhus.dk
Camilla Hollensberg
Håndarbejde / Støttelærer
E-mail: cah@rssaarhus.dk
Sunniva Hansen
3.B / Eurytmi
E-mail: sha@rssaarhus.dk
Bianca Malmros
Eurytmi
Eva Michaelsen
Eurytmi
E-mail: em@rssaarhus.dk
Jack Baadsmand
Kemi / Fysik
E-mail: jaba@rssaarhus.dk
Camilla Kejlberg
Kemi / Fysik
E-mail: ck@rssaarhus.dk
Tanja Smedes Enevoldsen
Sløjd / Design
E-mail: tse@rssaarhus.dk
Nick Nehring-Grunnet
Sløjd
E-mail: nng@rssaarhus.dk
Rikke Kjærgaard
Grafik / Dansk / Sprogstøtte
E-mail: rk@rssaarhus.dk
Jesper Salazar
1. HF A / Spansk
E-mail: jsm@rssaarhus.dk
Sofie M. Kjærgaard
Støttelærer
E-mail: sk@rssaarhus.dk
Sergii Myronchak
Gymnastik
E-mail: sm@rssaarhus.dk
Gyrd Ernstsen
Gymnastik
E-mail: ge@rssaarhus.dk
Lone Catharina Reese
Håndarbejde / Design
E-mail: lcr@rssaarhus.dk
Amailie Daval-Markussen
Håndarbejde
E-mail: adm@rssaarhus.dk
Ilse Kofoed
10.A / Historie
E-mail: ik@rssaarhus.dk
Louise Bøgh Larsen
Historie
E-mail: lb@rssaarhus.dk
Mie Lindstrøm Jensen
2.HF / Engelsk
E-mail: mlj@rssaarhus.dk
Ivone Grene
Rektor / Engelsk
E-mail: ig@rssaarhus.dk
Moritz Müller Bendixen
Tysk / Geografi / Historie
E-mail: mm@rssaarhus.dk
Kristin Frank
Tysk
E-mail: kf@rssaarhus.dk
Matthew Charnock
Drama / Engelsk
E-mail: mc@rssaarhus.dk
Burkhard Forstreuter
Drama
E-mail: bf@rssaarhus.dk
Marit Lindøe
Saxofon
Henriette Jensen
Saxofon
Michelle S. Knudsen
Trompet
E-mail: misk@rssaarhus.dk
Søren Bagger
Klarinet
E-mail: sb@rssaarhus.dk
Sisse Hoffmeyer
Pianist
E-mail: siho@rssaarhus.dk
Carsten Balvig
Pianist
E-mail: cb@rssaarhus.dk
Nanna Mikkelsen
Pianist
E-mail: ntm@rssaarhus.dk
Keike Maria Ørrild
Violin
E-mail: kø@rssaarhus.dk
Neel S.R. Westerberg
Violin / Støttelærer
E-mail: nw@rssaarhus.dk
Lars Slengerich
Violin / Bratsch
E-mail: ls@rssaarhus.dk
Jan Edlund
Bratsch
E-mail: je@rssaarhus.dk
Jørn Bendixen
Skoleleder / Orkester / Cello / Kor
E-mail: jb@rssaarhus.dk
Louis Gundelach
Tværfløjte
E-mail: lg@rssaarhus.dk
Jon Anderskou
Orkester / Cello / Musik / Kor / Rytmisk samspil
E-mail: ja@rssaarhus.dk
Søren Christensen
Leder af Musikskolen
E-mail: instrumentkontrakt@rssaarhus.dk
Kirsten Fog
Støttepædagog
E-mail: kfo@rssaarhus.dk
Irit Epstein
Børnehaveklasselærer / Bh.Kl. B
E-mail: ie@rssaarhus.dk
Malte Lynggaard
Pæd. medhj.
E-mail: ml@rssaarhus.dk
Nina Novakova
Pædagog
E-mail: nn@rssaarhus.dk
Michael Kock
Pædagog
E-mail: mk@rssaarhus.dk
Ann Christina K. Hafstrøm
Pædagog
E-mail: ack@rssaarhus.dk
Richard Hennebjerg Junge
Pedel
E-mail: pedel@rssaarhus.dk
Kamilla Appelqvist Klintø
10.B / 9. klasse / Studievejleder / Gymnastik / Biologi
E-mail: kak@rssaarhus.dk
Tine Rask
Specialundervisning / Religion / Dansk / Læsevejleder
E-mail: tr@rssaarhus.dk
Astrid Müller
Specialundervisning / Læsevejleder
E-mail: am@rssaarhus.dk
Ana Isabel Briones
Specialcenter / Tysk / Kor / Klaver
E-mail: aib@sydskolen.dk
Lone Lind
Støttelærer
E-mail: lli@rssaarhus.dk
Kjeld Læssøe
Tilsynsførende