Vi søger en pedel til pedelteamet på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus

Vores nuværende pedel har rigeligt at lave, derfor søger vi en pedel mere til skolens pedelteam.

Dine kvalifikationer og personlige egenskaber

Vi forventer, at du er:

 • håndværkeruddannet
 • god til at planlægge
 • god til at organisere
 • god ordenssans
 • god til at samarbejde
 • kan have flere bolde i luften
 • god til at prioritere
 • er serviceminded
 • kan lide at have børn omkring dig

Pedellerne har i fællesskab ansvar for:

At varetage det daglige arbejde med at holde skolens bygninger, lokaler og inventar i orden og i forsvarlig stand, herunder:

 • budgetansvarlig for de konti, pedellen råder over
 • rekvirere fornøden håndværksmæssig bistand i det omfang, vi ikke selv kan løse opgaverne
 • medvirke ved planlægning og tilrettelæggelse af større vedligeholdelsesarbejder samt om- og tilbygninger i samarbejde med byggeudvalget
 • medvirke ved større arrangementer på skolen herunder sommerstævne, basar og sommerfest
 • ansvarlig for nøgleudlevering, ajourføring af nøgledatabase og nøglesystem i samarbejde med kontoret.
 • tjekke og bestille tømning af affaldscontainere
 • anmeldelse/indberetning/udbedring ved hærværk og tyveri i samarbejde med kontoret.
 • åbning af skolen

Vedligeholdelse af udearealer

 • tilsyn med og renholdelse af skolegård, adgangsarealer herunder snerydning, samt at sørge for at skolen fremstår præsentabel specielt ved større arrangementer m.v.
 • tilsyn med grønne områder/udendørsanlæg, herunder græsslåning, hækkeklipning, renholdelse for ukrudt.
 • tilsyn og vedligeholdelse af legeplads, herunder rekvirering af sikkerhedstjek.
 • deltage i legepladsudvalg

Kontrol og vedligeholdelse i forbindelse med driften af skolens tekniske installationer

 • føre tilsyn og registrere forbrug ved fjernvarmeanlæg samt el- og vandinstallationer bl.a. med henblik på at opnå en optimal energiudnyttelse (energiansvarlig)
 • føre tilsyn med alle rørledninger og afløb samt sørge for fornøden renholdelse af disse
 • føre tilsyn med adgangssystem og alarm
 • føre tilsyn med brandværnsforanstaltninger
 • føre tilsyn med grundvands- og kloakpumper
 • sørge for at brugere får den fornødne vejledning i at betjene adgangskontrollen til skolen.

Opgaver i forbindelse med rengøring

 • deltagelse i møder i skolens rengøringsudvalg

Møder og samarbejde

 • deltagelse i byggeudvalg, forskønnelsesudvalg, basarudvalg og månedsfestudvalg og ArbejdsMiljøUdvalg m.v.

Arbejdstid

Pedellen administrerer selv sin arbejdstid (37 timer) under hensyntagen til følgende: Den daglige arbejdstid ligger indenfor tidsrummet 07:00 – 16:00. Det er en forudsætning, at pedellen er fleksibel i forhold til særlige arbejdsopgaver, aktiviteter m.v. Der kan påregnes udkald i forbindelse med brandalarmer og indbrud på skolen. Pedellens ferie planlægges så opgaver i forbindelse med skolestart efter sommerferie samt tilsyn med håndværkere er mulige. Eventuelt overarbejde skal afspadseres.
Ovennævnte opgaver er ikke udtømmende, men fungerer som eksempel til beskrivelse af arbejdsområderne.

Hvem er vi?

Vi er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 520 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Hos os er de boglige, kreative og håndværksmæssige fag ligestillet, og vi arbejder ud fra tanken om, at lysten til læring næres gennem det procesorienterede og ikke gennem det resultatorienterede. Vi er smukt beliggende på Strandvejen i Aarhus, med Aarhusbugten på den ene side og Marselisborgskovene på den anden. Her har vi drevet skole i nu 67 år. Vores skole har gennemgået mange forvandlingsprocesser – og vækst og udvikling har været temaer gennem alle årene. Vi er en Steinerskole med over 100 år gamle traditioner og værdier. Vi er samtidig en by- og friskole i konstant bevægelse ift. nutidens strømninger. Netop nu er vi blandt andet i færd med konsolidering efter etableringen af Steiner HF. Du kan lære os bedre at kende på vores hjemmeside, Facebookside og Instagramprofil.

Praktiske informationer

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for området.

Kontakt administrationsleder, Poul Fasdal, for yderligere oplysninger på tlf.nr.: 30 55 40 80 eller via e-mail pf@rssaarhus.dk.

Motiveret ansøgning vedlagt CV og evt. andre relevante bilag sendes via knappen ”Ansøg” på stillingsopslaget, som du kan finde her.
Ansøgningsfristen er fredag den 17. februar. Samtaler forventes afholdt d. 24. februar.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Informationsmøder og besøgsdage for kommende elever

Vi holder hver måned informationsmøder for interesserede forældre og kommende elever, både i grundskolen, overskolen og på vores ungdomsuddannelse Steiner HF. For kommende 10. klasses og Steiner-HF elever tilbyder vi hver måned også besøgsdage, hvor man kan komme og følge undervisningen. Find datoerne for vores kommende møder her