Karakterfri skole

Karakterfri skole

Rudolf Steiner-skolen i Aarhus er en karakterfri skole. Her giver vi ikke karakterer, og eleverne går heller ikke til prøver eller eksamen. Det gør de ikke ud fra en idé om, at eleverne er mennesker. Mennesker der kommer til at lære igennem hele livet, og fordi de oplever det som meningsfuldt. Ikke fordi de skal opnå gode karakterer. Motivationen for læring kommer derfor ikke på baggrund af en karakter – en motivation der for mange er baseret på frygt for nederlag eller ikke at slå til.
Hos os vil eleverne i stedet møde en motivation for læring, for de gode oplevelser i processer, som fører frem til konkrete resultater. Resultater i form af plancher, malerier, skulpturer og ikke mindst en forhøjet forståelse for emnet. Resultater og motivation de har opnået i fællesskab, men også personligt, for den enkelte.

Derudover tager undervisningen også udgangspunkt i elevernes udviklingsfaser og prøver at være virkelighedsnær. Vores erfaring siger, at børn og unge bliver mere initiativrige, hvis man møder dem, dér hvor de er. Det giver en naturlig motivation og nysgerrighed for at lære.

Evaluering af eleverne

Hvordan ved eleverne så, om de har forstået emnet, og om det de afleverer er godt?
Vi ser selvfølgelig alle elevarbejder, men i stedet for at give karakterer, skriver de individuelle vurderinger af elevens personlige, sociale og faglige udvikling. Det er det, vi kalder et vidnesbyrd. Den kan eleverne aktivt bruge som et redskab til at blive skarpere på de områder, der kunne have behov for det.

Steinerpædagogikken retter sig efter børnenes og de unges udviklingsfaser. Derfor er det ikke kun fremskridt inden for konkret viden, som er vigtigt, men også udviklingen i de disciplinære, musiske og sociale kompetencer.
Vi tilstræber at have fokus på alle disse dele, såvel i undervisningen som i vurderingen af den enkelte elevs styrker og udfordringer.
På vores skole vurderes eleverne altså ud fra deres samlede præstationer og fremskridt. Den vidensmæssige præstation kan imidlertid til enhver tid tages ud af vidnesbyrdet og omsættes til en almindelig standpunktskarakter.

Vil du vide mere om vores karakterfri skole?

Kontakt os i dag