Politik for alkohol & tobak

Rygning

I henhold til Lov om røgfri miljøer. § 5 stk. 2

På Rudolf Steiner-skolen i Århus er det, for elever, forældre, ansatte og gæster, ikke tilladt at ryge, hverken inde eller ude på skolens område. Henvisning til Lov om røgfri miljøer. § 7 og § 8.

Hvis rygepolitikken overtrædes, påhviler det enhver myndig person at oplyse om skolens rygepolitik.

§ 5. Den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Stk. 2. Rygepolitikken skal som minimum indeholde:
1) Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen.
2) Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Kapitel 3
Arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.
Indendørs arbejdspladser§ 7. På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.

§ 8. For personer, der ikke er omfattet af § 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes.

Alkohol og andre rusmidler

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen eller til skolens arrangementer og klasserejser.
Skolen tillader heller ikke energidrikke på skolen.